Co to jest Source to Pay (S2P)?

.Source to Pay, znany również pod skrótem S2P, jest to proces pozyskiwania surowców lub materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub świadczenia usługi oraz wykonania płatności za zakupione od dostawców produkty.

Każda firma produkcyjna lub usługowa musi efektywnie zarządzać tym procesem. Nagrodą za wdrożenie najlepszych rozwiązań jest bowiem budowanie wartości firmy, jej przewag konkurencyjnych oraz osiąganie zysków.

Jakie są najważniejsze kroki procesu Source to Pay?

Proces S2P składa się z kilku podstawowych kroków. Zacznijmy jednak od kroku “0”, czyli przygotowania i wdrożenia struktur i procesów zakupowych do właściwej realizacji całego procesu. Krok ten jest punktem wyjścia, pozwalającym między innymi na standaryzację procesów zakupowych, najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz lepszą kontrolę realizacji kontraktów i relacji z dostawcami. Struktury i procesy zakupowe powinny być przygotowane w taki sposób, aby zapewniać najlepsze dopasowanie do celów biznesowych firmy.

Jeżeli firma przygotowała i wdrożyła procesy zakupowe odpowiadające jej potrzebom może przystąpić do wyboru dostawców. Tutaj również warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

  • Po pierwsze dostawcy powinni oferować produkty, których jakość i poziom innowacyjności odpowiadają potrzebom organizacji zakupowej.
  • Po drugie, produkty powinny być odpowiednio wyceniane – tak, abyśmy mieli możliwość  optymalizacji kosztów.
  • Po trzecie – dostawcy powinni spełniać oczekiwania firmy w zakresie finansów, poziomu zarządzania, skłonności do rozwoju czy otwartości na zmiany. Wszystkie te kwestie są przedmiotem negocjacji zakupowych, których celem jest wyłonienie preferowanych kontrahentów.

S2P a P2P – kolejne kroki w procesie

Kolejne kroki procesu S2P to składanie zamówień, odbiór dostaw i rozliczenie faktur.  Ta część procesu znana jest również jako P2P. Podczas przyjęcia produktu lub odbioru usługi, dokonywane są kontrole. Mają one na celu określenie czy dostarczone towary są zgodne z zamówieniem, odpowiadają wymaganiom jakościowym kupującego oraz czy są wyceniane zgodnie z warunkami zamówienia.

Ostatnim krokiem procesu S2P jest otrzymanie faktur i dokonanie płatności na rzecz sprzedawców. Po wykonaniu przelewów cykl dobiega końca.

Oczywiście rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz bardziej nowoczesnych narzędzi wspomagających proces zakupowy. Wiele firm pracuje z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych. Wspierają one kupców w ich codziennej pracy – np. pozwalają na lepsze przygotowanie do negocjacji zakupowych. Jednak wspierają również kadrę menedżerską podczas podejmowania kluczowych dla firmy decyzji.

Eveneum wspiera kupców w całym procesie S2P. W oparciu o najlepsze rynkowe praktyki oferujemy rozwiązania “szyte na miarę”, dzięki którym możliwe jest osiąganie rynkowych przewag nad konkurentami. Eveneum Strategic Sourcing Application [ESSA] zawiera najlepsze praktyki S2P dla przemysłu i branż wysokich technologii. Zapraszamy do kontaktu.