Łańcuch dostaw

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw dzięki technologii blockchain

Bezpieczenstwo_lancucha_dostaw_dzieki_technologii_blockchain-Eveneum-Doradztwo_Biznesowe

Odporność łańcucha dostaw na zagrożenia, jakie mogą wydarzyć się po drodze realizacji całego procesu, to niepodważalna podstawa. Niezależnie od tego jak złożona jest struktura firmy i jak rozległy jest cały proces, odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw pozwoli nie tylko podnieść jakość świadczonych usług, ale też uchronić firmę przed potencjalnymi stratami finansowymi. Jak zabezpieczyć interesy własne i…

Czytaj więcej

Jak rozwiązać problemy przy budowie strategii zakupowej?

Rozwiązywnaie problemów ze strategią zakupową - Eveneum

Przygotowanie i wdrożenie strategii zakupowej to niełatwe zadanie. Tym bardziej, że odpowiadająca potrzebom organizacji strategia w tym obszarze to nie tylko źródło oszczędności. To także jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych i doskonały sposób na budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Jakie są trzy najczęstsze problemy związane z budową strategii zakupowej? Zrozumienie strategii firmy Kluczowe w tym…

Czytaj więcej

Audyt kontraktów podnosi efektywność łańcucha dostaw

Audyty kontraktów

Sposobów na podnoszenie efektywności łańcucha dostaw jest wiele. Poszukiwanie nowych partnerów będących w stanie zapewniać przewagę konkurencyjną, rozwijanie relacji z dostawcami lub przygotowywanie programów rozwojowych dla najważniejszych kontrahentów – to przykłady działań jakie może podejmować firma poszukująca sposobów na zwiększenie konkurencyjności.

Czytaj więcej