Negocjacje biznesowe

Uzależnienie w biznesie, a strategia zakupowa

„Pra­cow­ni­cy Ama­zo­na po­rów­nu­ją han­del pro­wa­dzo­ny przez nie­za­leż­ne pod­mio­ty na stro­nie fir­my do uza­leż­nie­nia od he­ro­iny: kie­dy sprze­daż pro­duk­tu na­gle na­bie­ra im­pe­tu, wpa­da­ją w eu­fo­rię, po­tem przy­cho­dzi uza­leż­nie­nie, a na­stęp­nie au­to­de­struk­cja, kie­dy Ama­zon za­czy­na pod­ci­nać ich mar­że i cenę. Sprze­daw­cy „wie­dzą, że nie po­win­ni za­ży­wać he­ro­iny, ale nie mogą prze­stać”, mówi Kerry Mor­ris, nie­gdyś han­dlo­wiec w…

Czytaj więcej

Po co wprowadzać szkolenia zakupowe dla pracowników?

Po co wprowadzac szkolenia zakupowe dla pracowników - Eveneum

Praca w działach zakupów staje się coraz trudniejsza. Rosnąca konkurencja rynkowa powoduje, że coraz trudniej jest generować oszczędności i wartość dodaną w obszarze zakupów. A przecież przed kupcami stoją kolejne wyzwania związane z nową rolą działów zakupów.

Czytaj więcej

Negocjacje a mediacje – czym się różnią?

Negocjacje a mediacje – czym się różnią - Eveneum

Przeglądając oferty firm zajmujących się doradztwem biznesowym, często możemy natknąć się na wyodrębnione usługi negocjacji w imieniu i mediacji. Choć mediacje częściej kojarzą się nam z obszarem prawnym, w biznesie mogą stanowić jeden z elementów negocjacji.

Czytaj więcej

4 fazy negocjacji biznesowych

4 fazy negocjacji biznesowych - warsztaty biznesowe Eveneum

Proces negocjacji biznesowych to zazwyczaj proces czteroetapowy. Te etapy to przygotowanie, otwarcie, negocjacje i zamknięcie. Na czym polegają? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opisem każdego z nich.

Czytaj więcej

Znaczenie przygotowania do rozmów biznesowych

Znaczenie przygotowania do rozmow biznesowych - warsztaty negocjacyjne Eveneum

Bez wątpienia jednym z największych błędów jakie popełniają negocjatorzy jest brak odpowiedniego przygotowania. Niestety wielu z nich podchodzi do rozmów biznesowych rutynowo i nie przykłada odpowiedniej wagi do tego etapu.
W jaki sposób dobrze przygotować się do negocjacji biznesowych? O czym należy bezwzględnie pamiętać?

Czytaj więcej

Style negocjacyjne – negocjacje rzeczowe

Na naszym blogu opisywaliśmy już wiele stylów negocjacji biznesowej. Tym razem skupimy się na negocjacjach rzeczowych, które bywają nazywane negocjacjami w oparciu o zasady.
Na czym polega ten styl negocjacyjny? Skąd się wywodzi? I jakie są jego cechy charakterystyczne?

Czytaj więcej

Negocjacje “win-win”

Negocjacje win-win - warsztaty biznesowe Eveneum

Termin “negocjacje win-win” powstał w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Opisuje on proces negocjacyjny, którego efekt przynosi korzyści wszystkim uczestnikom rozmów biznesowych. Co to właściwie są negocjacje “win-win”? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim wyjaśnieniem tego terminu.

Czytaj więcej

Harwardzki model negocjacji – na czym polega?

Harwardzki Model Negocjacji - Negocjacje Biznesowe Eveneum

Harwardzki model negocjacji niejako zmienia tradycyjne podejście do prowadzenia rozmów negocjacyjnych, w których finał opiera się na zasadzie wygrany-przegrany. W przypadku modelu harwardzkiego, trend skupia się na modelu win-win (wygrany-wygrany).

Czytaj więcej