Negocjacje zakupowe

Uzależnienie w biznesie, a strategia zakupowa

„Pra­cow­ni­cy Ama­zo­na po­rów­nu­ją han­del pro­wa­dzo­ny przez nie­za­leż­ne pod­mio­ty na stro­nie fir­my do uza­leż­nie­nia od he­ro­iny: kie­dy sprze­daż pro­duk­tu na­gle na­bie­ra im­pe­tu, wpa­da­ją w eu­fo­rię, po­tem przy­cho­dzi uza­leż­nie­nie, a na­stęp­nie au­to­de­struk­cja, kie­dy Ama­zon za­czy­na pod­ci­nać ich mar­że i cenę. Sprze­daw­cy „wie­dzą, że nie po­win­ni za­ży­wać he­ro­iny, ale nie mogą prze­stać”, mówi Kerry Mor­ris, nie­gdyś han­dlo­wiec w…

Czytaj więcej

Po co wprowadzać szkolenia zakupowe dla pracowników?

Po co wprowadzac szkolenia zakupowe dla pracowników - Eveneum

Praca w działach zakupów staje się coraz trudniejsza. Rosnąca konkurencja rynkowa powoduje, że coraz trudniej jest generować oszczędności i wartość dodaną w obszarze zakupów. A przecież przed kupcami stoją kolejne wyzwania związane z nową rolą działów zakupów.

Czytaj więcej

Czy warto organizować szkolenia biznesowe dla kupców?

Czy warto organizować szkolenia biznesowe dla kupców?

Negocjacje w procesie zakupowym obejmują moment od pierwszego nawiązania komunikacji między nabywcą a dostawcą, do ostatecznego podpisania umowy. Kupcy muszą posiadać kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego. Muszą uzyskiwać jak najlepsze warunki przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb dostawców. Muszą dostarczać wartości wszystkim pozostałym działom firmy.

Czytaj więcej

E-360′ – narzędzie do ciągłego rozwoju i kontroli skuteczności wdrażania zdobytej wiedzy

Wspominaliśmy niedawno na naszym blogu, że inwestowanie w szkolenia pracowników jest posunięciem zdecydowanie opłacalnym. Ale żeby mogło się zwrócić, trzeba szkolonym pracownikom dawać możliwości ciągłego praktycznego wykorzystywania pozyskanej wiedzy i nowych technik. Tym razem podzielimy się wskazówkami jak mierzyć efekty przebytych szkoleń i warsztatów oraz jak efektywnie sprawdzać kompetencje i umiejętności zespołów oraz konstruktywnie przekazywać…

Czytaj więcej

Zagrożenia związane z e-aukcjami – jak sobie z nimi radzić?

Zagrożenia związane z e-aukcjami - jak sobie z nimi radzić

E-aukcje zakupowe, zwane także aukcjami odwrotnymi, są ciekawym rozwiązaniem mogącym przynieść znaczne oszczędności. Nie dziwi zatem fakt, że zyskują one coraz więcej zwolenników. Powszechnie uważa się, że e-aukcje powodują uzyskanie jeszcze większej efektywności cenowej. Umożliwiają także częściową rezygnację z czasochłonnych i często skomplikowanych negocjacji biznesowych z dostawcami. Jednak wprowadzenie aukcji zakupowych niesie ze sobą pewne…

Czytaj więcej

Negocjacje “w imieniu”

negocjacje w imieniu

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi klienci mają odpowiednie doświadczenie, wystarczająco lubią negocjacje lub dysponują wystarczającą ilością czasu, żeby w najlepszy możliwy sposób się do nich przygotować. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty “negocjacje w imieniu klienta”.

Czytaj więcej

Niepokój to wróg negocjacji biznesowych – jak sobie z nim radzić?

Niepokój to wróg negocjacji biznesowych - jak sobie z nim radzić

Uczucie niepokoju bardzo często towarzyszy procesowi przygotowań do negocjacji biznesowych i nierzadko negatywnie wpływa na ich przebieg i rezultaty.  Aby złagodzić swoje obawy negocjatorzy podejmują decyzje, które mogą storpedować ich starania – na przykład przedstawiają zbyt niskie pierwsze oferty, zbyt szybko reagują na kontroferty lub dokonują gwałtownych ustępstw powodujących obniżenie możliwego do osiągnięcia rezultatu. W…

Czytaj więcej

Negocjacje biznesowe – cele kontra relacje z dostawcami

Negocjacje biznesowe - cele kontra relacje z dostawcami

Niejednokrotnie pisaliśmy o negocjacjach biznesowych – o znaczeniu odpowiedniego przygotowania, treningu negocjacyjnym oraz unikaniu “pułapek” zastawianych przez “przeciwników”. Tym razem skupimy się na wyznaczaniu i osiąganiu celu. Czy zawsze warto stawiać sobie najwyższe cele? Czy w procesie negocjacji warto kierować się wyłącznie własnymi interesami? Znaczenie celu negocjacji biznesowych Wyznaczanie celu negocjacji biznesowych jest często zadaniem…

Czytaj więcej