Przejdź do zawartości

Strategiczne zarządzanie kategorią zakupową

Cel szkolenia

Zbudowanie kompleksowej strategii dla kategorii zakupowe
Opracowanie planu akcji niezbędnych do zrealizowania strategii
Analiza ryzyka i przygotowanie planu zapobiegania
Skuteczne angażowanie partnerów i komunikowanie strategii wewnątrz organizacji

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy przygotują gotowe strategie zakupowe i plan działania dla swoich wybranych kategorii
Uczestnicy będą potrafili dobrać typy kontraktów i narzędzi zakupowych do rodzaju relacji z dostawcami
Uczestnicy będą potrafili wdrażać "żyjące" strategie zakupowe gwarantujące firmie przewagę konkurencyjną

Opis szkolenia

Program jest logicznym przejściem od analizy roli jaką zakupy odgrywają w firmie, poprzez zrządzanie wewnętrznymi partnerami biznesowymi, definiowanie strategii zakupowej, zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), a kończąc na kontraktowaniu zgodnie ze strategią. Opracujemy strategie, które będą żywymi narzędziami przynoszącymi wymierną korzyść, a nie obowiązkiem wrzuconym na dno szuflady!

W ramach przygotowania do warsztatu uczestnicy, na podstawie wskazówek i formularzy Eveneum, zbierają informację o dostawcach z którymi współpracują. Pozwala to na wyjście poza typowo zakupowe myślenie, spojrzenie na dostawców z szerszej perspektywy.

Omówimy i przećwiczymy zastosowanie narzędzi do oceny sytuacji i uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznego otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa.

Metodologia wykorzystywana w trakcie warsztatu oparta jest na najlepszych praktykach zakupowych stosowanych przez firmy z listy Fortune 500. Każdy uczestnik wdroży je dla swojego portfolio!

youtube-video-thumbnail

Zakres szkolenia

Rola i zakres odpowiedzialności działu zakupów

 • Strategi zakupowa, a strategia firmy
 • Rodzaje organizacji zakupowych: strategicznych, taktycznych, operacyjnych
 • Dojrzałość organizacji zakupowych
 • Łańcuchy dostaw typu Elastyczny i Szczupły (Agile vs. Lean)

Zarządzanie partnerami wewnętrznymi

 • Identyfikacja i angażowanie interesariuszy
 • RASIC
 • Konflikt interesów w organizacji

Strategia zakupowa

 • Wizja i zdefiniowanie celu
 • Określenie stanu obecnego
  • Analizy: 5 sił Portera; SWOT; ABC; Pareto; Krytyczności; Kraljic
  • Matryca konkurencyjności dostawców
  • KPIje - dobór kluczowych wskaźników oceny w obszarach QDCTM
  • Klasyfikacja dostawców: Rozwijaj, Utrzymaj, Redukuj, Wdrażaj
 • Określenie stanu oczekiwanego
  • Analiza różnic
  • Zarządzanie ryzykiem i plan zachowania ciągłości biznesu
  • Źródła informacji o dostawcach
 • Plan realizacji strategii
  • Audyt komercyjny dostawcy
  • Wpływ strategii na sposób kontraktowania
  • Akcje do podjęcia

Supplier Relationship Management

 • Kto odpowiada za SRM?
 • Bilans sił
 • Zasada 30/30
 • A4 dostawcy
 • SRM vs. CRM - klient w oczach dostawcy
 • Opracowanie planu angażowania stakeholderów
 • Dobór hierarchii reprezentantów firmy do rozmów z dostawcą

Program może być uzupełniony o indywidualne sesje coachingowe w celu wsparcia uczestnika w wypracowaniu i wdrożeniu strategii zakupowej.

30_30

UWAGA: W przypadku szkolenia dedykowanego program realizowany jest jako usługa doradczo-szkoleniowa

Jeśli znasz siebie i swego partnera biznesowego, przetrwasz pomyślnie sto bitew.

Jeśli nie poznasz swego partnera biznesowego, lecz poznasz siebie, jedną bitwę wygrasz, a drugą przegrasz.

Jeśli nie znasz ni siebie, ni partnera biznesowego, każda potyczka będzie dla Ciebie zagrożeniem.”

Sztuka Wojny, Sun Tzu , wersja Eveneum

Prowadzący

 • W zależności od tematu szkolenia gwarantujemy Trenera z aktualnym doświadczeniem biznesowym w zakupach typu direct oraz indirect.

  Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać szczegółowe informacje o naszych Trenerach-Ekspertach 

Przy zapisach minimum 3 miesiące przed terminem szkolenia oferujemy 7% rabatu.

Strategiczne zarządzanie kategorią zakupową

Czas trwania: dwa razy 8 godzin

Technologia dostępowa: zoom.us lub MS Teams

Start o godzinie: 9:00

3.330,00 

Wyceń szkolenie indywidualnie dla Twojego zespołu

Umów się na spotkanie by porozmawiać z ekspertem odpowiedzialnym za program