Trening negocjacyjny – jak sprawić by był jak najbardziej efektywny?

Firmy na całym świecie wydają miliony dolarów na szkolenia i treningi negocjacyjne. Jednak nawet najlepsze szkolenie czy trening nie przyniesie oczekiwanych rezultatów jeżeli organizacje nie będą podejmować działań mających na celu utrwalania zdobytych kompetencji.

W jaki sposób menedżerowie mogą zwiększać szanse na to, że szkolenia i treningi negocjacyjne przyniosą długoterminowe efekty? Jak mogą przeciwdziałać powszechnemu zjawisku “erozji zdobytej wiedzy” i powrotu do dawnych nawyków? Co robić, żeby budżet przeznaczany na programy szkoleniowe był wydawany w sposób najbardziej efektywny?

Mierz rezultaty treningów negocjacyjnych

Szkolenia i treningi najczęściej kończą się ankietą ewaluacyjną. Jednak praktyka pokazuje, że na ocenę uczestników bardzo duży wpływ na atmosfera na szkoleniu, styl prezentacji i profesjonalizm trenerów oraz komfort zapewniany przez ośrodek szkoleniowy. Często czynniki te mają większy wpływ na ocenę szkoleniu lub treningu niż zdobyte umiejętności.

Jak zatem badać efektywność szkoleń i treningów negocjacyjnych? Jednym z najlepszych sposobów jest mierzenie poziomu umiejętności pracowników uczestniczących w programach rozwoju kompetencji. Można to robić wykorzystując Negocjacyjnych Sparing Partnerów Eveneum - zewnętrznych ekspertów oceniających przygotowanie kupców do prowadzenia negocjacji.

Zachęcaj do praktyki

Pracownicy nie utrwalą zdobytych umiejętności jeżeli nie będą mieli okazji do ich ćwiczenia. Dlatego warto stworzyć warunki sprzyjające nieustannemu ćwiczeniu i doskonaleniu kompetencji w zakresie strategii i technik negocjacji.

Bardzo ważne jest wdrożenie systemu informacji zwrotnej, dzięki któremu pracownicy działów zakupów uzyskają możliwość identyfikacji obszarów, które wymagają dalszego doskonalenia.

W Eveneum wiemy jak ważne jest efektywne wykorzystywanie budżetów szkoleniowych. Dlatego tworzymy szkolenia szyte na miarę i narzędzia pozwalające na mierzenie osiąganych efektów. Zapraszamy do współpracy.