Przejdź do zawartości

Rozwój dostawców a konkurencyjność firmy

Czy rozwój dostawców może wpływać na wzrost konkurencyjności firmy?

Coraz bardziej dynamiczny i konkurencyjny rynek wymusza na firmach szybkie zmiany i częste innowacje. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że ich źródłem inspiracji i impulsów do rozwoju, mogą być dostawcy. Jeszcze mniejsza grupa opanowała sztukę rozwijania dostawców w celu zwiększania konkurencyjności własnej firmy.

Przedsiębiorcy zazwyczaj koncentrują się na rozwoju kompetencji zakupowych we własnych firmach – szkoleniu pracowników, doskonaleniu procesów, budowaniu przewagi technologicznej i innych działaniach rozwojowych. Tymczasem, dostawcy dysponują ogromnym potencjałem innowacyjnym, który może zostać wykorzystany do dalszego doskonalenia procesów zakupowych i redukcji kosztów w całej organizacji, a inwestowanie w rozwój tego potencjału może mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przecież można zaryzykować stwierdzenie, że w dużym zakresie firma jest tak dobra jak jej dostawcy.

Na czym polega rozwój dostawców?

Rozwój dostawcy możemy zdefiniować  jako proces indywidualnej  współpracy kupującego z konkretnym dostawcą mający na celu poprawę efektywności dostawcy, czego wynikiem są korzyści dla obu stron. Jednak niezmiernie ważne jest, aby był on inicjowany i następnie prowadzony przez stronę kupującą, której zadaniem jest pomoc dostawcom poprzez wykorzystanie własnych zasobów, doświadczeń i wiedzy.

Współpraca rozwojowa z dostawcami może przyjmować formę działań doraźnych lub przyjmować postać programów strategicznych.

Najczęstszymi obszarami, które objęte są programem rozwoju sprzedawców są:

  • Redukcja kosztów zakupów przy jednoczesnym utrzymaniu marży dostawcy.
  • Zwiększanie jakości dostarczanych materiałów, towarów lub usług.
  • Zwiększanie jakości w obszarze terminowości dostaw.

Jednak ważną zaletą programów rozwoju dostawców jest to, że obszary nimi objęte mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych kupującego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanych celów o wysokim poziomie wpływu na konkurencyjność rynkową.

Właśnie dlatego warto inwestować w rozwój dostawców. Wiemy jak to robić i chętnie wspieramy naszych klientów także w tym obszarze.