Przejdź do zawartości

Polityka prywatności serwisu Eveneum.com

§ 1
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Eveneum Sp. Z O.O. Sp.K poprzez Serwis.

 

§ 2
Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Eveneum Sp. Z O.O. Sp.K., ul. Słoneczny Stok 9, Młodziejowice, 32-091 Michałowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000469045, REGON 122894402, NIP 5130235359.

Od dnia 25.05.2018 można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu email: rodo_gdpr@eveneum.com, w celu weryfikacji, zmiany lub usunięcia Państwa danych.

 

§ 3
Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

§ 4
Podstawa przetwarzania danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

§ 5
Sposób pozyskiwania danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz "Cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

§ 6
Cel pozyskiwania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zapisu na wybrane warsztaty lub w celu realizacji umów zawartych z Eveneum Sp. z O.O. Sp.K. i obowiązków prawnych z nich wynikających, a także w celach informacyjnych i marketingowych związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

 

§ 7
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez czas wykonywania umowy przez okres niezbędny do:

  • realizacji usługi
  • obsługi reklamacji
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

§ 8
Sprzedaż danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 9
Dostęp do danych osobowych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

§ 10
Zmiany w polityce prywatności Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§ 11
Linki innych stron w Serwisie

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Eveneum.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT