Przejdź do zawartości

Optymalizacja struktury i procesów w dziale zakupów

Nieefektywnie działający dział zakupów może być przyczyną wielu problemów. Badania jasno pokazują, że firmy zmagające się z trudnościami w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw osiągają z reguły gorsze wyniki niż bezpośrednia konkurencja.

Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby, dzięki którym możliwa jest szybka zmiana skutkująca wzrostem efektywności i poprawą wyników finansowych. W procesie zmiany można wyodrębnić następujące etapy:

  1. Analiza obecnej sytuacji, określenie wymagań i zaprojektowanie zmian

Projektowanie nowej struktury i procesów w dziale zakupów warto rozpocząć od analizy obecnej sytuacji i zdefiniowania oczekiwań organizacji. Mając ten krok za sobą, można przystąpić do projektowania przyszłych struktur i procesów, które mają gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  1. Wdrożenie zmian

Kolejnym etapem jest wdrożenie zaplanowanych zmian. Jest to proces trudny, w trakcie którego mogą występować nieprzewidziane komplikacje. Dlatego nieocenioną pomocą może okazać się pomoc profesjonalnych doradców specjalizujących się w zarządzaniu zmianami.

  1. Monitorowanie i doskonalenie wdrożonych zmian.

Jest to ostatni etap w procesie. Stały monitoring efektywności pozwala na identyfikowanie obszarów, które mogą wymagać dalszej poprawy. Dzięki jego prowadzeniu możliwa jest dalsza optymalizacja i doskonalenie struktur i procesów.

Jakie korzyści niesie optymalizacja

Trudno jednoznacznie określić korzyści płynące z przeprowadzonej optymalizacji. Jednak bardzo często występującą korzyścią jest standaryzacja procesów w dziale zakupów. Dzięki niej możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich jakimi dysponuje organizacja. Możliwe jest także prowadzenie bardziej wydajnej kontroli wydatków i planowanie dalszych procesów optymalizacyjnych w tym obszarze.

Oferujemy pomoc w opracowaniu struktur i procesów zakupowych w oparciu o  innowacyjną i wysoce skuteczną  Metodę Eveneum. Przygotowujemy rozwiązania „szyte na miarę” – dostosowane do konkretnych wymagań. Dzięki nam proces zmian jest szybki i przynosi założone cele.