Przejdź do zawartości

Digitalizacja obszaru zarządzania dostawcami – najważniejsze korzyści

Zarządzanie dostawcami to obszar tradycyjnie wymagający największego udziału ludzi. Jednak podobnie jak ma to miejsce w innych działach firmy, innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na optymalizację efektywności i zaangażowania pracowników działu zakupów. Przyjrzyjmy się zatem korzyściom jakie może przynieść digitalizacja tego obszaru.

Zwiększenie efektywności procesów zamówień

Badania pokazują, że digitalizacja działu zakupów niemalże automatycznie wpływa na podnoszenie efektywności działu zakupów. Jednym z najlepszych przykładów na pozytywny wpływ nowoczesnych narzędzi na pracę kupców jest skrócenie cyklów zakupowych. Według najnowszych analiz system informatyczny dostosowany do potrzeb działu zakupów pozwala na ich skrócenie o ponad 30%. Innowacje technologiczne powodują także ograniczenie pracochłonności związanej z bieżącą obsługą dostawców i wykorzystanie uwolnionych zasobów ludzkich do innych zadań.

Ale to nie jedyne korzyści wynikające z digitalizacji. Sprawnie działające narzędzia IT pozwalają również zarządzać ryzykami związanymi z dostawcami. Umożliwiają między innymi:

  • identyfikację ryzyk
  • ocenę ich wpływu na bieżącą działalność oraz strategię organizacji
  • zapobieganie ich materializacji

Oczywiście zakupy zawsze będą źródłem potencjalnych ryzyk. Ale zdolność firm szybkiego identyfikowania i zapobiegania zagrożeniom może stanowić źródło przewagi rynkowej. Szczególnie w czasach, w których liczba ryzyk rośnie z niespotykaną dotąd dynamiką, potrzeba dostępu do aktualnych danych i precyzyjnych analiz staje się krytyczna.

Zwiększenie efektywności procesów decyzyjnych

W zwiększaniu efektywności procesów decyzyjnych szczególną rolę odgrywać będą systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Samouczące się systemy będą zapewniały menedżerom działów zakupów możliwość przeprowadzania szybkich i bardzo precyzyjnych analiz. Dzięki stałemu dostępowi do aktualnych danych są oni w stanie podejmować lepsze decyzje i zwiększać wpływ działu zakupów na realizację strategii rynkowej firmy.