Przejdź do zawartości

Zarządzanie talentami w dziale zakupów

Na rynku obserwowana jest pilna potrzeba reorientacji działań w obszarze zarządzania talentami. Kryzys związany z pozyskiwaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem pracowników staje się poważnym problemem wielu organizacji.

Oczywiście problem ten dotyczy także działów zakupów. Nowe zadania stawiane przed kupcami – np. w obszarze innowacyjności – wymagają zmian w strategii zarządzania talentami, dzięki którym możliwe będzie nie tylko minimalizowanie negatywnych skutków zbliżającej się luki kompetencyjnej, ale również maksymalizowanie pozytywnego wpływu zakupów na poziom konkurencyjności firmy.

Nowa definicja talentu i nowe programy szkoleniowe

Jakie działania strategiczne warto podejmować? Jednym z najważniejszych jest zdefiniowanie zakresu wiedzy i umiejętności, dzięki którym pracownicy działów zakupów będą mogli osiągać stawiane przed nimi cele biznesowe. Kolejnym priorytetem  jest dostosowanie programów szkoleniowych – w obszarach negocjacji, zarządzania relacjami z dostawcami oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych – do faktycznych potrzeb firmy.

Wykonując powyższe kroki warto pamiętać o menedżerach działów zakupów. Zdaniem wielu ekspertów to właśnie rozwój menedżerów jest dla firm największym wyzwaniem i dlatego często wolą się one koncentrować na programach dedykowanych pracownikom niższego szczebla. Tymczasem menedżerowie potrzebują zaawansowanych programów szkoleniowych, dzięki którym możliwe będzie dostosowanie działań podejmowanych w obszarze zakupów do celów biznesowych firmy.

Przyciąganie talentów dzięki ich rozwojowi

Jasne określenie oczekiwanego poziomu wiedzy i umiejętności pomaga nie tylko przygotowywać skrojone na miarę programy szkoleniowe. Precyzyjne wymagania kompetencyjne i zdefiniowane ścieżki rozwoju ułatwiają także pozyskiwanie nowych pracowników. Osoby utalentowane są w pełni świadome znaczenia ciągłego rozwoju i chętniej wybierają pracodawców, którzy zapewniają im takie możliwości. Coraz częściej perspektywa rozwoju zawodowego jest przez potencjalnych pracowników oceniana wyżej niż konkurencyjne wynagrodzenie lub inne benefity pozapłacowe.

W Eveneum wiemy jak ważne jest zarządzanie talentami. Dlatego stworzyliśmy atrakcyjne i dostosowane do wymagań rynku programy szkoleniowe dla kupców i menedżerów działów zakupów. Zapraszamy do kontaktu.