Przejdź do zawartości

Zmiana priorytetów w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Koncentracja na USP (ang. Unique Selling Proposition) modyfikuje sposób myślenia w wielu organizacjach. Poprawa szybkości dotarcia na rynek, innowacyjność produktowa czy zapewnienie najwyższej jakości serwisu dla klientów – to przykłady wyzwań przed, którymi stają konkurujące firmy.

Wdrażanie USP wymaga skoordynowanych wysiłków we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa – także w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Satysfakcja klienta – priorytet nr 1

Globalna gospodarka i otwarcie na nowe rynki stworzyły naprawdę złożone łańcuchy dostaw. Już sam ten fakt sprawił, że praca menedżerów odpowiedzialnych za ten obszar działalności firm stal się trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie mamy do czynienia z kolejnym czynnikiem – potrzebą dostosowania się do zróżnicowanych oczekiwań klientów.

Wprawdzie optymalizacja kosztów i redukcja ryzyka zawsze pozostaną priorytetami, ale firmy zaczynają przyjmować bardziej całościowy punkt widzenia, w którym skłonność do oszczędzania zaczyna być równoważona przez wpływ podejmowanych działań na satysfakcję klienta. Trudno się temu dziwić, bo budowanie pozytywnych doświadczeń klientów stanowi podstawę konkurencyjności nowoczesnych firm, a menedżerowie poszukują źródeł zwiększania zadowolenia klientów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw.

Znaczenie narzędzi analitycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Czasy, w których wystarczyło stosowanie kilku prostych kryteriów do identyfikacji i eliminacji nieefektywnych dostawców, to już przeszłość. Coraz bardziej konkurencyjny rynek wymusza działania oparte na szczegółowej analizie wielu czynników – takich które minimalizują ryzyko popełnienia błędów. Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie działami zakupów muszą o tym wiedzieć.

Nowoczesne technologie umożliwiają skuteczne monitorowanie łańcucha dostaw oraz wpływu podejmowanych decyzji na całość działalności firmy. Pozwalają na uzyskiwanie oczekiwanych wyników w obszarach kosztów, innowacyjności produktowej lub obsługi klienta.

W Eveneum nie tylko pomagamy doskonalić procesy zakupowe. Stworzyliśmy także ESSA – system wspomagający pracę działu zakupów. Zapraszamy do kontaktu.