Przejdź do zawartości

Jak przetrwać kryzys i wyjść z niego silniejszym?

Badanie rynkowe diagnozujące aktualne wyzwania, priorytety i przyszłość firm w Polsce

Współorganizatorzy: Uniwersytet Jagielloński i  Eveneum sp. z o.o. sp.k.

Wprowadzenie

Firma Eveneum Sp. z o.o.  sp.k przy współpracy merytorycznej z Instytutem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczęła realizację badania mającego na  celu zbadanie jak radzą sobie w obecnym kryzysie społeczno-ekonomicznym wywołanym pandemią z powodu wirusa COVID-19 przedsiębiorstwa działające na rynku polskim oraz skali spodziewanych trudności w okresie wychodzenia z kryzysu. Szczególna uwaga została poświęcona w tym zakresie obszarowi łańcuch dostaw.  

Analiza wyników dostarczy odpowiedzi na pytania jak poszczególne sektory i branże gospodarki odczuwają skutki pandemii, które z działań prewencyjnych są częściej podejmowane przez firmy oraz jakie zamierzają podjąć działania mające im pomóc w trakcie wychodzenia z kryzysu.   

Zapraszamy do udziału w badaniu, 

Z poważaniem

Profesor Ewa Wszędybył – Skulska

Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Współorganizatorzy badania

Jak przetrwać kryzys i wyjśc z niego silniejszym?

Prosimy o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania. Ukończenie ankiety powinno zająć około 15 minut.

Sekcja 1

Pierwsza część badania odnosi się do rzeczywistości w trakcie a także po kryzysie społeczno-ekonomicznym wywołanym globalną pandemią wirusa COVID-19. Pytamy w niej o priorytety, którymi nasze organizacje żyją teraz w trakcie kryzysu oraz przewidywania dotyczące nowej rzeczywistości okresu wychodzenia z kryzysu.

[wielokrotny wybór]
[wielokrotny wybór]

Sekcja 2

W tej sekcji badania pytamy o najbardziej odczuwalne skutki kryzysu społeczno-ekonomicznego wywołanego globalną pandemią wirusa COVID -19 w Państwa firmie.

[wielokrotny wybór]
[wielokrotny wybór]

Sekcja 3

W tej części badania pytamy Państwa o relacje z kluczowymi dostawcami. Prosimy o Państwa ocenę, czy w trwającym kryzysie, sprawdzają się wdrożone strategie budowania partnerskich i długoterminowych relacji z wybranymi partnerami biznesowymi?

Jedna gwiazdka oznacza "zdecydowanie nie". Pięć gwiazdek oznacza "zdecydowanie tak".
Jedna gwiazdka oznacza "zdecydowanie nie". Pięć gwiazdek oznacza "zdecydowanie tak".
Jedna gwiazdka oznacza "zdecydowanie nie". Pięć gwiazdek oznacza "zdecydowanie tak".

Sekcja 4

Ta część badania dotyczy struktur obowiązujących w globalnych łańcuchach dostaw. Prosimy Państwa o wgląd w obecne struktury i ich efektywność w trwającym kryzysie oraz opinie – jak funkcjonują obecnie i jakim zmianom mogą podlegać po kryzysie.

[wielokrotny wybór]

Sekcja 5

W tej sekcji pytamy o wdrożone w Państwa firmie innowacje typu: digitalizacja, cyfryzacja, automatyzacja. Czy nowoczesna technologia przyczyniła się do ograniczenia skutków kryzysu? A może zawiodła, stąd organizacja musiała podjąć decyzje o zaangażowaniu większych zasobów ludzkich?

[wielokrotny wybór]
[wielokrotny wybór]
[wielokrotny wybór]

Metryczka

Jeżeli chce Pani/Pan otrzymać bezpośrednio raport zbiorczy badania, prosimy podać swój adres email:

Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 6750002236.