Przejdź do zawartości

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw dzięki technologii blockchain

Odporność łańcucha dostaw na zagrożenia, jakie mogą wydarzyć się po drodze realizacji całego procesu, to niepodważalna podstawa. Niezależnie od tego jak złożona jest struktura firmy i jak rozległy jest cały proces, odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw pozwoli nie tylko podnieść jakość świadczonych usług, ale też uchronić firmę przed potencjalnymi stratami finansowymi.

Jak zabezpieczyć interesy własne i swoich kontrahentów przed potencjalnymi zagrożeniami? Jakiego typu są to zagrożenia i jakie mogą być ich konsekwencje?

Co oznacza bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw?

W poprzednich latach, aż 60% firm przyznało, że zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowały 3% spadek kluczowych wskaźników realizacji celu. W aż 40% przedsiębiorstw to właśnie nieprawidłowości w łańcuchu dostaw skutkowały obniżenie całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw to przede wszystkim połączenie odpowiedniej strategii, zarządzania i oprogramowania. Im dłuższy i bardziej złożony staje się łańcuch dostaw, tym większe ryzyko, że po drodze w realizacji procesu wystąpią zakłócenia, mogące wywołać poważne straty dla firmy. Do takich zagrożeń należą m.in. terroryzm, fałszerstwa czy kradzieże. Odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw może jednak zminimalizować, a nawet wyeliminować możliwe skutki takich sytuacji.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw powinno być oparte o strategię, polegającą na dopracowanym procesie zarządzania w połączeniu z wdrożeniem odpowiedniego systemu informatycznego, pozwalającego na śledzenie dostawy począwszy od zamówienia, na opłaceniu faktury kończąc.

Bezpieczny łańcuch dostaw powinien jednak wykazywać kilka kluczowych cech, które to bezpieczeństwo mają szansę mu zapewnić.

Bezpieczny łańcuch dostaw powinien być przede wszystkim adaptacyjny (Adaptive Supply Chain). Oznacza to, że:

  • Strategia zakłada możliwość dostosowania procesu do zmieniających się warunków rynkowych
  • Proces może być modyfikowany w odpowiedzi na zmiany w środowisku wykonawczym na różnych swoich etapach
  • Zarządzanie przewiduje wprowadzanie wewnętrznych zmian w samym łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem rezerw strukturalno-funkcjonalnych, a przede wszystkim systemów informatycznych.

Jak zabezpieczyć łańcuch dostaw?

Jak już wspomnieliśmy, dobrze przemyślana strategia jest podstawą bezpieczeństwa procesu. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo łańcucha dostaw, należy ukierunkować rozwój tego obszaru na:

  • Zwiększenie elastyczności działań
  • Wyostrzenie wrażliwości na potrzeby odbiorcy
  • Wypracowanie odporności na zakłócenia w łańcuchu dostaw

Zabezpieczenie łańcucha dostaw wiąże się jednak także ze świadomym podejmowaniem ryzyka oraz właściwym zarządzaniem nim. Żeby mieć szansę na zminimalizowanie skutków niepowodzenia lub zakłóceń, firma powinna postawić na wzmocnienie swoich struktur poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Eveneum opracowało zintegrowany system zarządzania łańcuchem dostaw ESSA, którego funkcjonalność ma zostać dodatkowo wzbogacona o technologię blockchain. Co to oznacza w praktyce?

Technologia blockchain od dawna wykorzystywana jest w zaawansowanych strukturach branży finansowej. To właśnie na blockchain opiera się znana wszystkim wirtualna waluta BitCoin. Blockchain to z kolei technologia łańcucha bloków. W odniesieniu do łańcucha dostaw, pozwala śledzić cały proces od rozpoczęcia do zakończenia, bez pomijania najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń podczas realizacji. Zapisane w systemie dane pozwalają z dokładnością co do minuty śledzić losy zamówienia. Co ważne – dane zapisywane w systemie są nieedytowalne. Nikt nie wprowadza ich ręcznie ani nikt nie może ich zmodyfikować. Dzięki temu blockchain zwiększa szansę na wykrycie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom wynikającym z zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Blockchain to także bezpieczeństwo danych uczestników procesu. Dane są szyfrowane, dzięki czemu nikt nieupoważniony nie ma do nich wglądu i nie jest w stanie zidentyfikować uczestników.

Takie rozwiązanie nie tylko chroni interesy firmy, ale też podnosi jakość świadczonych usług, a co za tym idzie, zwiększa przewagę konkurencyjną.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat autorskiego projektu ESSA [Eveneum Strategic Sourcing Application]? Chętnie udzielimy wszystkich odpowiedzi i pokierujemy procesem wdrożenia systemu zwiększającego bezpieczeństwo i konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa.