Przejdź do zawartości

ESSA

Solidne fundamenty przed ważnymi decyzjami.

Budując strategie zakupowe i dobierając partnerów biznesowych kierujecie się Państwo zasadą należytej staranności?

Proponujemy Państwu unikalny eko-system wielopłaszczyznowej współpracy z dostawcami. Środowisko ESSA łączy siły działów logistyki, jakości, badań i rozwoju, zakupów oraz zarządu w kszałtowaniu wizji długoterminowej relacji z dostawcami.

Jak Eveneum wspiera innowacyjność i redukcję kosztów?

Eveneum Strategic Sourcing Application to centrum kooperacji z dostawcami, które przeniesie szereg rozproszonych procesów do spójnego, przyjaznego użytkownikowi systemu.

Kluczową wartością dodaną dla Klienta jest system dostosowany do procesów  przedsiębiorstwa. Nie ma potrzeby poświęcenia czasu pracowników na naukę zasad działania systemu jak to ma miejsce przy rozwiązaniach pudełkowych. ESSA to system dedykowany branżom przemysłowo-technicznym. Ramy wypełniane optymalnymi procesami.

Zespół doradców Eveneum zapewnia udoskonalenie rozwiązań w zakresie:

Oceny, kwalifikacji oraz audytu nowych i obecnych dostawców

Wymiany informacji w zakresie logistyki, jakości, technologii z dostawcami

Zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (m.in. finansowym, prawnym, surowcowym)

Komunikacji wewnątrzfirmowej przy budowie i wdrożeniu strategii zakupowych

Zarządzania zmianą specyfikacji technicznej

Zarządzania wiedzą i rozwoju pracowników

Nasza wizja współpracy z dostawcami.

XXI wiek będzie wiekiem renesansu przemysłu w Europie. Będzie to inny przemysł niż w XX wieku. Tylko innowacyjne firmy odniosą sukces. ESSA pozwala na wykorzystanie za zarządzanie innowacyjnością dostawców do zdobywania przewagi, redukcji kosztów i budowania satysfakcji klienta finalnego.

Korzyści

1

Ciągłe doskonalenie jakościowe dostawców i stabilizacja procesów produkcyjnych.

2

Lepsze planowanie długoterminowe i redukcja liczby nieterminowych dostaw rzutujących na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3

Obniżka kosztów procesowych i produktowych, mająca widoczne odbicie w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.