Przejdź do zawartości

Czy audyt jest korzystny dla dostawców?

Na naszym blogu kilkakrotnie opisywaliśmy korzyści jakie niesie okresowe przeprowadzanie audytów. Jednak koncentrowaliśmy się głównie na korzyściach dla organizacji zakupowych. Tymczasem regularne kontrole są wartością także dla dostawców. I to wartością, którą otrzymują bezpłatnie.

Poniżej przedstawiamy 3 najważniejsze powody, dla których dostawcy powinni poddawać się audytom:

  1. Zwiększanie wiarygodności

Pozytywna ocena poaudytowa jest potwierdzeniem, że dostawca jest w stanie wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych w sposób oczekiwany przez organizację zakupową. Pozytywna ocena jest dowodem osiągania wysokich wyników w obszarach jakości i terminowości dostaw oraz kondycji finansowej firmy.

Audyt może być także potwierdzeniem wdrożenia i stosowania polityki odpowiedzialności społecznej (CSR), co obecnie jest jednym z priorytetów firm działających w Europie i Stanach Zjednoczonych.

  1. Dostarczanie przewagi konkurencyjnej

Poddawanie się regularnym audytom zachęca do ciągłego doskonalenia technicznego i usprawniania operacji biznesowych. Jest to także szansa na poznanie najnowszych rynkowych trendów, nowych technologii oraz rozwiązań w zakresie systemów informatycznych.

Dzięki temu możliwe jest dalsze podnoszenie konkurencyjności dostawcy i dostarczanie kupującemu dodatkowej wartości. Możliwe jest także wspólne generowanie przewagi rynkowej. A jest to obecnie jeden z najważniejszych czynników determinujących nawiązanie i rozwój współpracy handlowej.

  1. Lepsza pozycja w negocjacjach biznesowych i zwiększanie zysków

Zwiększanie zysków jest efektem wysokiej wiarygodności oraz możliwości dostarczania klientom przewagi konkurencyjnej. Dostawcy, którzy mogą się pochwalić dobrymi wynikami w tych obszarach są pożądanymi partnerami biznesowymi zarówno dla aktualnych odbiorców jak i dla nowych. W praktyce oznacza to możliwość rozwoju relacji, zwiększania bazy klientów i w rezultacie zwiększania przychodów.

Wysoka wiarygodność i zdolność do dostarczania przewagi rynkowej wzmacnia także pozycję dostawcy w negocjacjach biznesowych.

 

Eveneum to zespół doświadczonych ekspertów. Oferujemy innowacyjne i szyte na miarę rozwiązania w obszarze audytu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.