Przejdź do zawartości

Kompetencje kupców w ocenie zarządzających działami zakupów

W poprzednim wpisie poruszyliśmy temat nowych kompetencji jakie wymagane są od kupców. Tym razem zastanowimy się jak nowe wyzwania kompetencyjne oceniają zarządzający działami zakupów. Czy działy pracownicy działów zakupów są gotowi na nowe wyzwania? A może w tym obszarze pozostaje jeszcze wiele do zrobienia? Doskonały materiał do analizy zapewnia badanie “The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018”.

Działy zakupów nie są gotowe na nowe wyzwania

Zaledwie 49 procent ankietowanych przyznało, że ich zespoły posiadają kompetencje, dzięki którym możliwe będzie osiąganie celów stawianych działom zakupów. Warto podkreślić, że ankietowani jeszcze nigdy tak wysoko nie oceniali poziomu przygotowania swoich zespołów. Jednak nie można nie zauważyć, że odsetek ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej jest najwyższy w historii badania i wynosi 49%. Jednak nie jest to wynik, który pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość.

Jakie obszary mogą być źródłem największych problemów? Uczestnicy badania wskazali, że największe braki kompetencyjne będą dotyczyć:

  • innowacji mających na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej,
  • transformacji cyfrowej.

Natomiast wśród obszarów ocenianych najlepiej ankietowani wymienili:

  • współpracę z podmiotami zewnętrznymi i innymi działami firmy,
  • dostarczanie oczekiwanych rezultatów.

Jest to źródłem pozytywnego wpływu zakupów na funkcjonowanie firm i skutkuje między innymi rozwojem partnerstw handlowych z dostawcami i dobrymi wynikami w obszarze generowania oszczędności. Dzięki temu działy zakupów są silnymi punktami swoich organizacji.

Nowe wyzwania a budżety szkoleniowe

Ankietowani dostrzegają potrzebę zmiany tradycyjnych programów szkoleń pracowników i rozwoju talentów. Jednak  pomimo ogromnych wyzwań, 72 procent uczestników badania przeznacza nie więcej niż 2 procent swoich budżetów na szkolenia. Wprawdzie w tym obszarze obserwowany jest bardzo dynamiczny wzrost, ale można zaryzykować twierdzenie, że nakłady na podnoszenie kompetencji są ciągle niewystarczające.

Jeszcze ciekawsze są dane dotyczące rozwoju kompetencji technologicznych. Okazuje się, że ten obszar rozwija wśród swoich pracowników zaledwie 16 procent ankietowanych.

W Eveneum wierzymy, że każda firma jest tylko tak efektywna, jak jej najsłabszy element. Dlatego oferujemy skuteczne metody doskonalenia kompetencji zakupowych, dzięki którym możliwe jest usprawnienie każdego, najdrobniejszego aspekt działania biznesu. Zapraszamy do współpracy.