Przejdź do zawartości

Korzyści związane ze zrównoważonym zarządzaniem łańcuchem dostaw

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat negatywnych skutków związanych z nie stosowaniem zasad CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jednak we wdrażaniu zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw chodzi nie tylko o minimalizowanie ryzyk, ale także o zwiększanie konkurencyjności firmy.

Zdobywanie nowych rynków

Stosowanie zasad CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw zwiększa szanse firmy na zdobycie nowych rynków – szczególnie rynków rozwiniętych, na których dominują świadomi klienci.

Dzięki zasadom CSR przyszli klienci zyskują pewność, że działania firmy w obszarach praw pracowniczych i ochrony środowiska naturalnego odpowiadają ich poglądom i oczekiwaniom. Polepszeniu ulega również opinia na temat oferowanych przez nią produktów. Wszystko to sprawia, że firma jest lepiej oceniana – co w oczywisty sposób podnosi szanse na odniesienie sukcesu na nowym rynku.

Lepsze postrzeganie przez inwestorów, banki i pracowników

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw pomaga również w znajdowaniu źródeł finansowania dla firmy – zarówno wśród inwestorów jak i banków. Dlaczego? CSR wpływa pozytywnie na profil ryzyka i sprawia, że finansowanie staje się bezpieczniejsze. Dzięki niemu firma zyskuje przewagę nad konkurentami starającymi się o finansowanie.

Warto podkreślić, że stosowanie zasad CSR zwiększa atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników. Prowadzone badania i analizy jasno pokazują, że firmy zarządzające łańcuchem dostaw w sposób zrównoważony uzyskują lepsze wyniki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – są w stanie przyciągnąć i utrzymać lepiej wykwalifikowanych i bardziej doświadczonych pracowników. A to w obecnej sytuacji rynkowej zyskuje ogromne znaczenie.

 

Jeżeli planujesz wdrożenie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw i szukasz sprawdzonych dróg na wdrożenie zasad CSR w swojej firmie – skontaktuj się z ekspertami Eveneum. Dzięki nam proces ten będzie szybszy i przyniesie oczekiwane efekty.