Przejdź do zawartości

Po co wprowadzać szkolenia zakupowe dla pracowników?

Praca w działach zakupów staje się coraz trudniejsza. Rosnąca konkurencja rynkowa powoduje, że coraz trudniej jest generować oszczędności i wartość dodaną w obszarze zakupów. A przecież przed kupcami stoją kolejne wyzwania związane z nową rolą działów zakupów, czyli byciem swoistym centrum przewag konkurencyjnych i innowacyjności.

Dlatego właśnie znaczenie szkoleń zakupowych rośnie w tempie jakie do tej pory nie było obserwowane.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach zakupowych

Co można osiągnąć dzięki uczestnictwu w szkoleniach zakupowych? Warto zwrócić uwagę na kilka umiejętności, które obecnie zyskują szczególne znaczenie, czyli:

  • Lepsze zrozumienie wpływu zakupów na finanse firmy.
  • Lepsze zrozumienie wpływu zakupów na strategię konkurencyjną.
  • Lepsze zrozumienie wpływu relacji z dostawcami na poziom konkurencyjności.
  • Lepsze zrozumienie wpływu dostawców na innowacyjność firmy.

Oczywiście nie są to jedyne korzyści wynikające z ukończenia zakupowych programów szkoleniowych. Nie należy bowiem zapominać o znaczeniu negocjacji biznesowych i ich wpływie na całokształt funkcjonowania firmy. Warto pamiętać też o tradycyjnych zadaniach kupców, czyli optymalizacji kosztów dostaw i budowaniu rentownych relacji handlowych z dostawcami.

Technologia w zakupach

Wiele obszarów działalności firm przeżywa obecnie rewolucję technologiczną. Nie inaczej jest z zakupami, które także mogą i powinny korzystać z możliwości zapewnianych przez najnowsze produkty firm programistycznych.

Czy szkolenia zakupowe są pomocne także w tym zakresie? Oczywiście, że tak. Udział w szkoleniach zakupowych pozwala poznać najnowsze trendy technologiczne związane z pracą działów zakupów. Dzięki szkoleniom możliwe jest:

  • Poznanie możliwych rozwiązań technologicznych.
  • Wybór oprogramowania spełniającego potrzeby organizacji.
  • Wykorzystanie pełni możliwości oprogramowania w codziennej pracy działu zakupów.