Przejdź do zawartości

Zagrożenia związane z e-aukcjami – jak sobie z nimi radzić?

E-aukcje zakupowe, zwane także aukcjami odwrotnymi, są ciekawym rozwiązaniem mogącym przynieść znaczne oszczędności. Nie dziwi zatem fakt, że zyskują one coraz więcej zwolenników.

Powszechnie uważa się, że e-aukcje powodują uzyskanie jeszcze większej efektywności cenowej. Umożliwiają także częściową rezygnację z czasochłonnych i często skomplikowanych negocjacji biznesowych z dostawcami.

Jednak wprowadzenie aukcji zakupowych niesie ze sobą pewne ryzyka. Jakie?

Pogorszenie relacji z obecnymi dostawcami

Krytycy e-aukcji często podkreślają fakt, że ta forma zakupów może mieć negatywny wpływ na relacje pomiędzy kupcami a dotychczasowymi dostawcami. Powszechnie uważa się bowiem, że e-aukcje mają na celu tylko i wyłącznie stosowanie presji cenowej na dostawcach.

Co zatem mogą zrobić kupcy, aby zabezpieczyć wynegocjowane kontrakty i długo budowane relacje?

Kluczem do efektywnego stosowania aukcji internetowych jest właściwe zdefiniowanie na etapie tworzenia strategii zakupowych, dla których grup materiałów, towarów lub usług zastosować aukcje internetowe. Okazuje się bowiem, że w przypadku trafnego doboru  e-aukcje nie wywołują negatywnych emocji wśród dostawców.

Drugą ważną kwestią jest sprawne wdrożenie wyników aukcji w życie oraz kontakt zakupów z dostawcą i wewnętrznymi partnerami biznesowymi poza procesami przetargowymi.

Okazuje się, że stosowanie się tylko do powyższych zasad, wprowadzających jasne reguły e-aukcji, pomaga budować odpowiednie do sytuacji relacje z dostawcami.

Zwiększona pracochłonność w dziale zakupów

Drugim poważnym zagrożeniem związanym z e-aukcjami jest zwiększenie pracochłonności kupców. Prowadzenie e-aukcji, jeżeli nie są zintegrowane ze stosowanymi narzędziami, jest dodatkowym zadaniem, z którymi muszą się zmagać pracownicy działów zakupów.

Jednak istnieje bardzo dobre rozwiązanie tego problemu, czyli wdrożenie zwinnych (agile) narzędzi informatycznych. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że prowadzenie e-aukcji nie tylko nie powoduje wzrostu pracochłonności, ale wręcz umożliwia oszczędność czasu. Dzięki temu pracownicy działów zakupów mogą koncentrować się na działaniach przynoszących firmie wyższą wartość, np. nad przygotowaniem do negocjacji biznesowych, wdrażaniem programów rozwoju dostawców, etc.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości narzędzia Eveneum Strategic Sourcing Application [ESSA] w zakresie wsparcia zakupów przy przeprowadzaniu przetargów w formie e-aukcji.