Przejdź do zawartości

Due diligence

Solidne fundamenty przed ważnymi decyzjami

Oceniając potencjalnego kandydata do przejęcia lub fuzji kierujesz się zasadą należytej staranności?

Proponujemy Ci unikalną usługę due diligence nastawioną na staranne zbadanie procesu zakupowego w przedsiębiorstwie, jego łańcucha dostaw oraz efektywności procesu produkcji.

Jak Eveneum wspiera due diligence?

Due diligence to poddanie przedsiębiorstwa będącego obiektem planowanej konsolidacji lub przejęcia szczegółowej analizie pod kątem kondycji ekonomicznej.

Kluczową wartością dodaną dla Klienta jest finalny raport, będący podsumowaniem zastanego stanu i zawierającym przedstawienie konkretnych działań mających na celu usprawnienie funkcji zakupowych podmiotu, którym Klient jest zainteresowany.

Zespół doradców Eveneum zapewnia staranny przegląd i raport usprawnień obejmujących:

Efektywność organizacji zakupowej

Audyt kontraktów zakupowych

Audyt dostawców

Audyt przepływu dóbr

Audyt procesów produkcyjnych

Możliwości rozwoju i poprawy procesów wewnętrznych

Plan wdrożenia usprawnień

Jakie są cele due diligence?

Głównym celem due diligence jest identyfikacja ryzyka oraz szans przed dokonaniem ostatecznej decyzji o fuzji czy inkorporacji. Działanie takie pozwala odpowiednio przygotować się do przyszłych zmian zarówno inwestorowi, jak i sprzedającemu, a także kładzie solidny fundament pod negocjacje.

Uważamy, że jest to szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji o przejęciach przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie koszt materiałów zakupionych stanowi często ponad 50% kosztu finalnego produktu.

Korzyści

1

Każda inwestycja powinna być oparta na fundamencie solidnej i rzetelnej analizy. Sam raport sprzedażowy i finansowy oraz analiza potencjalnego rynku firmy może nie wystarczyć do oceny ryzyka i ewentualnych kosztów, które będziesz musiał ponieść, aby zapewnić firmie, którą jesteś zainteresowany, konkurencyjność w długiej perspektywie czasu.

2

Nasze doświadczenie oraz zastosowanie unikalnej Metody Eveneum w audytach procesów przedsprzedażowych i ocenie funkcji zakupowych pozwolą określić, czy Twoja inwestycja to inwestycja w kolosa na glinianych nogach czy w dobrze zorganizowane, efektywne i zyskowne przedsiębiorstwo.

3

Wybierając Eveneum, zapewniasz Twojej firmie stabilne i bezpieczne oparcie przed podjęciem ważnych decyzji.