Przejdź do zawartości

Mediacje biznesowe

Wyższy poziom porozumienia

Gdy pomiędzy Tobą a partnerem biznesowym dochodzi do starcia interesów, gdy emocje wzięły nad Wami górę, gdy spór zamiast zostać rozwiązany – jeszcze się zaostrza i nie widzicie szansy dojścia do konsensusu, niezbędne może okazać się wsparcie mediatora.

Skorzystaj z pomocy mediatorów Eveneum – nasze kwalifikacje w zakresie mediacji poparte są wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz certyfikatem Uniwersyteu Jagiellońskiego.

Korzyści

1

Mediacje są mniej kosztowną i mniej czasochłonną alternatywą dla postępowania sądowego. Sąd jest opcją ostateczną, wybieraną w sytuacji, gdy partnerzy biznesowi nie potrafią rozwiązać konfliktu.

2

Wbrew pozorom, rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej niszczy relacje biznesowe – któż po takim doświadczeniu ma jeszcze ochotę współpracować z kontrahentem?

3

W przeciwieństwie do sądów wydających autorytarne decyzje, mediacje są drogą wypracowania między stronami kompromisu, mogą one wzmocnić relacje i pozwolić na kontynuację współpracy na zasadach zdrowego partnerstwa.

4

Dołożymy wszelkich starań, by przy zachowaniu wysokiej kultury biznesowej wesprzeć Cię w rozmowach z partnerem biznesowym. Skontaktuj się z mediatorem Eveneum i dowiedz się, jak wiele możesz zyskać już dziś.

Jak Eveneum wspiera mediacje biznesowe?

W zakresie mediacji Eveneum oferuje:

Mediacje bezpośrednie

Mediacje pośrednie

Zawieranie umów o mediacje pomiędzy partnerami.