Przejdź do zawartości

Mediacje bezpośrednie

W trudnych momentach nigdy nie jesteś sam

Kontakty biznesowe z Twoim partnerem układają się pomyślnie, ale wystąpił konflikt, którego nie możecie rozwiązać? Zaproś doradcę Eveneum na Wasze spotkanie biznesowe – wspólnie wypracujecie akceptowalne rozwiązania i poprawicie relacje biznesowe.

Jak Eveneum wspiera mediacje bezpośrednie?

Mediacje bezpośrednie zakładają obecność mediatora na spotkaniu Twoim i Twojego partnera biznesowego. Mediator Eveneum pomoże Wam szybko i sprawnie przedyskutować zaistniały problem oraz osiągnąć kompromis.

Mediacje bezpośrednie prowadzone są w oparciu o wybrany przez Ciebie i Twojego partnera schemat i to Wy decydujecie, co jest ich przedmiotem. Ugoda zawierana jest zawsze na Waszych warunkach, a moc prawną otrzymuje w momencie zatwierdzenia przez sąd.

Korzyści

Podczas mediacji mediator Eveneum:

nie jest zaangażowany w spór,

moderuje komunikację między stronami konfliktu,

pomaga wypracować ugodę akceptowalną przez Ciebie i Twojego partnera biznesowego,

zapewnia stronom sporu komfort psychiczny,

jest bezstronny, nie ocenia decyzji i nie narzuca rozwiązań,

jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu spotkania.

Oferujemy rozwiązania innowacyjne i dostosowane do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z doradcą Eveneum, aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły współpracy.