Przejdź do zawartości

Audyt kontraktów podnosi efektywność łańcucha dostaw

Audyt kontraktów sposobem na podniesienie efektywności łańcucha dostaw

Sposobów na podnoszenie efektywności łańcucha dostaw jest wiele. Poszukiwanie nowych partnerów będących w stanie zapewniać przewagę konkurencyjną, rozwijanie relacji z dostawcami lub przygotowywanie programów rozwojowych dla najważniejszych kontrahentów – to przykłady działań jakie może podejmować firma poszukująca sposobów na zwiększenie konkurencyjności. Warto także zwrócić uwagę na audyty obecnych kontraktów, gdyż są to aktywności przynoszące bardzo dobre efekty.

Dlaczego warto audytować kontrakty z dostawcami?

Przede wszystkim dlatego, że jest to działanie pozwalające na dostosowanie łańcucha dostaw do warunków zmieniających się realiów rynkowych oraz do strategii firmy. Dzięki prowadzonym analizom, zarządzający działami zakupów są w stanie ocenić nie tylko aktualny poziom współpracy z dostawcami, ale również możliwości rozwoju relacji biznesowej.

Warto zwrócić uwagę, że audyty kontraktów nie są działaniami popularnymi. Większość menedżerów odpowiadających za zarządzanie obszarem zakupów otwarcie przyznaje, że nie prowadzi żadnych prac związanych z oceną aktualnie obowiązujących umów lub prowadzi je niezwykle rzadko. Oznacza to, że działania te mają duży niewykorzystany potencjał. Głównym powodem tego jest brak czasu i skupienie na zadaniach aktualnie znajdujących się na biurku – ciągłe gaszenie pożarów.

Ochrona przed ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw

Warto również podkreślić, że podnoszenie konkurencyjności firmy nie musi być jedynym celem prowadzenia audytów. Równie ważną korzyścią wynikającą z regularnej oceny umów jest minimalizowanie ryzyka biznesowego związanego ze współpracą z dostawcami. Prowadzenie audytów pozwala na wychwycenie negatywnych dla prowadzonej działalności zapisów lub  ewentualnych błędów w umowach i ich szybkie skorygowanie – zanim doprowadzą do poważnych konsekwencji.

 

Eksperci Eveneum posiadają doświadczenie niezbędne do oceny kontraktów z dostawcami. Ich wiedza pozwala na przeprowadzenie skutecznych działań kontrolnych, ale również na minimalizowanie ryzyk i zwiększanie konkurencyjności w obszarze zakupów. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy – zapraszamy do kontaktu.