Przejdź do zawartości

Dział zakupów jako lider innowacyjności w firmie

Wielu ekspertów przewiduje, że w najbliższej przyszłości zmieni się zakres odpowiedzialności działów zakupów. W największym uproszczeniu kupcy przestaną być odpowiedzialni za pozyskiwanie surowców, towarów oraz usług, a staną najważniejszymi dostawcami nowych pomysłów i innowacji.

Transformacja wynikiem dotychczasowych sukcesów

Odpowiedzialność za generowanie coraz to większych oszczędności, spowodowała ogromny rozwój działów zakupów. We współczesnych firmach odpowiadają one nie tylko za wybór dostawców, prowadzenie negocjacyjni czy kontrolę poziomu realizacji dostaw.

Współczesne działy zakupów stały się kreatorami nowych możliwości biznesowych. Organizują programy rozwoju dostawców i odpowiadają za ich zaangażowanie w rozwój firm. W efekcie wykorzystują relacje handlowe do kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Te wysiłki i działania, mające na celu ciągłe zmniejszanie kosztów dostaw, okazały się na tyle skuteczne, że zwróciły uwagę liderów biznesu na dalsze korzyści jakie mogą być generowane w działach zakupów.

Większy wpływ na strategie konkurowania firmy

Oczekiwania są ogromne. Szefowie firm są przeświadczeni, że działy zakupów są w stanie dostarczać odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób zakupy wpływają na satysfakcję klienta końcowego?
  • W jaki sposób zakupy wpływają na innowacyjność firmy?
  • W jaki sposób zakupy wpływają na rozwój biznesu?

W zgodnej opinii liderów światowego biznesu, odpowiedzi dostarczane przez działy zakupów będą miały decydujący wpływ na strategie konkurencyjne firm. Będą odgrywać kluczową rolę w kreowaniu nowych innowacyjnych produktów lub usług. Będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu unikalnych propozycji sprzedażowych firm.

Oczekuje się, że działy zakupów staną się partnerami biznesowymi wszystkich pozostałych działów firm. I będą aktywnie uczestniczyć w budowaniu przewag konkurencyjnych.

Eksperci Eveneum oferują kompleksową pomoc w budowie od podstaw lub usprawnieniu już istniejących struktur i procesów oraz dostosowaniu ich do wyzwań współczesnego rynku. Oferujemy rozwiązania innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu  z doradcą Eveneum.