Przejdź do zawartości

Na czym polega audyt firmy?

Audyt firm powinien zostać przeprowadzony przez niezależnego audytora. Tylko wówczas ocena i dalsza dokumentacja oraz nowa strategia zostaną przygotowane w sposób obiektywny. Audyty biznesowe mogą mieć różne cele i wyniki końcowe.

Na czym polega audyt biznesowy, jakie są rodzaje audytów i jakie dają korzyści?

Audyt biznesowy – z czym to się wiąże?

Audyty biznesowe są niezależnymi, obiektywnymi działaniami. Ich celem jest usprawnienie dotychczasowych procesów w organizacji. W zależności od potrzeb, audyty mogą się od siebie różnić. Wszystko zależy od postanowionego przed audytorem celu. Jednak każdy audyt posiada wspólny mianownik – ocenę stanu oraz poprawę wydajności przedsiębiorstwa i optymalizacja kosztów.

Niezależne audyty biznesowe niosą wiele korzyści dla firmy, która postanowi je przeprowadzić. Przede wszystkim:

 • Dzięki audytowi firmy zoptymalizowane zostaną dotychczasowe procesy, a co za tym idzie, zwiększona efektywność i wydajność prowadzonych działań
 • Wykazane zostaną nieprawidłowości w dotychczasowych procesach, w tym nadużycia, a co za tym idzie – opracowana zostanie strategia eliminowania i ograniczenia związanego z nimi ryzyka biznesowego
 • Przedsiębiorcy zostaną wskazane potencjalne zagrożenia dotyczące badanego obszaru
 • Przygotowane zostaną rekomendacje dotyczące korekty popełnianych błędów
 • Wskazane zostaną działania zapobiegawcze, do wprowadzenia w obszarach, w których nieprawidłowości nie zostały zidentyfikowane. Ma to na celu jak najlepsze zabezpieczenie procesów i wprowadzanie ich optymalizacji

Finalnym produktem audytu jest sprawozdanie, czyli raport po jego wykonaniu oraz podsumowanie składające się z wykazania zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania procesów.

Rodzaje audytów biznesowych

Audyt firmy może mieć różne cele. W zależności od branży prowadzonego przedsiębiorstwa oraz obszarów, które wymagają optymalizacji, audyt będzie przeprowadzony w inny sposób.

Audyty biznesowe, z jakich przedsiębiorca może skorzystać, dotyczą zwykle:

 • Audytu finansowego
 • Audytu kontraktów
 • Audytu dostawców
 • Audytu bezpieczeństwa danych
 • Audytu efektywnościowego (operacyjnego)
 • Audytu marketingowego
 • Audytu Due Diligence
 • Audytu prawnego
 • Audytu zarządzania ryzykiem
 • Audytu indywidualnego (dostosowanego do wymagań przedsiębiorcy)

Eveneum specjalizuje się w optymalizacji procesów w obszarze łańcucha dostaw. Przeprowadzamy audyty kontraktów, audyty dostawców, audyty procesów zakupowych i audyty jakościowe. Przygotowujemy i wspieramy wdrożenie strategii zakupowej oraz poprawiających i optymalizujących dotychczasowe procesy.

Zakupowe Due Diligence obejmuje z kolei pełen zakres audytów związanych z efektywnością organizacji zakupowej, kontraktami zakupowymi, dostawcami i przepływem dóbr. Przygotowujemy rekomendacje dotyczące rozwoju i poprawy procesów wewnętrznych oraz plan wdrożenia rekomendowanych usprawnień.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów oraz sposobu realizowania przez nas audytów biznesowych, jak też dostarczania produktów końcowych audytu.