Przejdź do zawartości

Perspektywy rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej na świecie

Mimo, że polscy przedsiębiorcy nie ruszyli jeszcze w widoczny i dynamiczny sposób ze zmianami własnych struktur w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej, to w pozostałych części Europy zmiany te są widoczne.

Z których sąsiadów możemy brać przykład w kwestiach wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym?

Skandynawia w czołówce

Liderem we wdrażaniu projektu gospodarki obiegu zamkniętego jest Szwecja. Tam plan zrównoważonej gospodarki odpadami notuje swoje początki na lata ’90. Wówczas w Sztokholmie zapadła decyzja o przekształceniu przemysłowej wówczas dzielnicy w dzielnicę zieloną. Projekt obejmował utworzenie 20 tyś. miejsc o zastosowaniu mieszkaniowym. Dziś Hammarby Sjöstad jest ikoną ekologicznego rozwoju i przykładem dla zagranicznych sąsiadów.

Projekt od początku skupiał się wokół wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego już na etapie projektowania inżynieryjnego i urbanistycznego konieczne było uwzględnienie końcowej idei. Projektanci i inżynierowie musieli wyjść poza ryzy dotychczasowych schematów i dostosować koncepcję do założeń GOZ. Wskutek tego miasto zyskało nie tylko ekologicznie zrównoważony obszar, ale także zrobiło duży krok w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii.

Efekt kuli śnieżnej

Sukces Hammarby Sjöstad stał się inspiracją nie tylko dla zarządców innych szwedzkich miast, ale także przedsiębiorców. Pionierem stało się norweskie Sweco Consulting, prowadząca analizy i projektująca „zielone miasta przyszłości”, skoncentrowane na wdrożeniu gospodarki cyrkulacyjnej. Wyniki tych analiz obejmują m.in. polskie przedsiębiorstwa produkcyjne czy energetyczne, z uwzględnieniem podmiotów zależnych, czyli wszystkich elementów łańcucha dostaw.

Za przykładem podążają również producenci chemii domowej, kosmetyków, żywności, a także producenci opakowań. Co niektórym udaje się osiągać wynik produkcji 100% ekologicznych artykułów, doskonale pasujących do założeń gospodarki cyrkulacyjnej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zaczyna się już w naszych domach. Odpowiednio prowadzony recykling odpadów z każdym dniem zwiększa potencjał powodzenia projektu KE. Ogromną role w procesie odgrywają przedsiębiorcy. To właśnie oni mają wpływ na proces zmian poprzez restrukturyzacje łańcucha dostaw i wprowadzenie ekoprojektowania. Zawieranie nowych kontraktów z dostawcami powinno być jednak skoncentrowane na podtrzymywaniu procesu cyrkulacyjnego, dlatego też konieczne jest zadbanie nie tylko o zmianę polityki firmy pod kątem GOZ, ale także odpowiednie szkolenia negocjacyjne, aby negocjacje kupieckie i negocjowane kontrakty obejmowały w całości koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego.