Przejdź do zawartości

Jak rozwiązać problemy przy budowie strategii zakupowej?

Przygotowanie i wdrożenie strategii zakupowej to niełatwe zadanie. Tym bardziej, że odpowiadająca potrzebom organizacji strategia w tym obszarze to nie tylko źródło oszczędności. To także jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych i doskonały sposób na budowanie satysfakcji i lojalności klientów.

Jakie są trzy najczęstsze problemy związane z budową strategii zakupowej?

Zrozumienie strategii firmy

Kluczowe w tym przypadku jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy trzema, kluczowymi elementami strategii: Serwis, czyli poziom obsługi klienta, Koszt i Innowacyjność. Dzięki temu można zidentyfikować przewagi konkurencyjne firmy i przełożyć je na oczekiwania względem dostawców.

Brak danych

Pierwszym problemem z jakim mierzą się menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zakupami jest brak danych. Chodzi tu zarówno o aktualne dane związane ze współpracą z dostawcami jak i dane rynkowe.

Najczęściej organizacje nie przykładają odpowiedniej wagi do procesu gromadzenia informacji. Nie posiadają również narzędzi wspomagających zbieranie danych. W efekcie nie dysponują odpowiednim zakresem danych lub posiadają informacje niskiej jakości

Brak narzędzi IT

Drugim ważnym problemem jest brak systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie strategią zakupową. Brak odpowiedniego wsparcia technologicznego nie tylko utrudnia przygotowanie strategii, ale również uniemożliwia systematyczną weryfikację jej skuteczności i projektowanie działań naprawczych. Dlaczego?

System informatyczny umożliwia szybka i precyzyjną analizę wyników. Nowoczesne technologie pozwalają na automatyczną identyfikację najważniejszych problemów i wspomagają menedżerów w podejmowaniu decyzji. I co niezwykle ważne – sprawiają, że zarówno analiza jak i decyzje nie wymagają żmudnej pracy i mogą być podejmowane niezwłocznie.  

Rozwiązanie Eveneum

System ESSA eliminuje wyżej opisane problemy. Oferujemy Państwu rozwiązanie oparte o najlepsze praktyki zakupowe wdrożone w wiodących firmach m.in. z sektorów motoryzacji, lotnictwa czy farmaceutyki. Dzięki Portalowi Dostawców zintegrowanemu z ERP, umożliwia dostęp na bieżąco do Karty Oceny oraz Matrycy Kompetencji dostawców. Implementacja ESSA pozwala podejmować trafne decyzje zakupowe wspierające strategię firmy, a także dotyczące np. segmentacji dostawców, oceny ryzyka czy przestrzegania polityk zakupowych przez dostawców.