Przejdź do zawartości

Zarządzanie ryzykiem. Wiedza oparta na doświadczeniu

Autor: Szymon Tochowicz

Dostrzegać ryzyko i zapobiegać mu uczymy się poprzez doświadczenie (swoje lub innych)

Ryzyko możemy dzielić na różne sposoby. Mamy np. ryzyko polityczne, katastrof naturalnych, finansowe, technologiczne, uzależnienia od dostawcy, prawne...
Można przyjąć także inną perspektywę: ryzyko znane i nieznane. W przypadku ryzyka znanego doświadczyliśmy go w przeszłości, niestety często na własnej skórze. Aby oszczędzić sobie bólu w przyszłości i stosując zasadę "lesson-learnt" wdrażamy odpowiednie środki zapobiegawcze. Każda branża ma tego typu przykłady. W lotnictwie, ponieważ dochodziło do uszkodzenia silników samolotów przez ptaki zaczęto stosować tzw. test "bird strike”. Innym ciekawym testem jest Fan Blade-off, na podstawie jego wyników wprowadzono rozwiązania, które pozwalają uniknąć tragicznych w skutkach awarii, np. penetracji kadłuba lub pożaru silnika.

Zarządzanie ryzykiem. Oby jak najrzadziej wiedza zdobywana o na własnej skórze

W przypadku ryzyka nieznanego, z którym nikt się jeszcze nie spotkał jest już gorzej. Ciekawym przypadkiem w branży motoryzacyjnej mogą być tzw. connected cars. Samochody połączone z siecią, a co za tym idzie narażone na ryzyko cyberataku i np. przejęcia kontroli nad samochodem przez hakera. Zapewne wiele firm pracuje nad odpowiednimi zabezpieczeniami, które na bieżąco będą musiały być doskonalone wraz z rozwojem technik stosowanych przez hakerów. Jest to ryzyko z którym motoryzacja nie miała na dużą skalę do czynienia.

Jeżeli do tej pory nie spotkaliśmy się z ryzykiem to trudno jest nam go dostrzec i ocenić jego wpływ na biznes

Zapewne obecnie większość firm będzie wdrażało rozwiązanie związane z sytuacjami podobnymi do koronawirusa, przeprowadzało stress testy i analizę w jakim stopniu są narażone i na ile są gotowe poradzić sobie w przyszłości z podobnym zagrożeniem. Ale czy to wystarczy?

Rzetelna analiza powinna uwzględniać różne kategorie ryzyk, porównanie z doświadczeniem w innych branżach tak abyśmy nie przeoczyli czegoś czego inni nauczyli się na własnej skórze. W przypadku zarządzania dostawcami poza ryzykami związanymi z Q (jakość), D (terminowość dostaw), C (koszt), T (technologia) powinniśmy także brać pod uwagę M (zarządzanie), które zawiera m.in. ryzyko kontraktowe, sytuację finansową dostawcy.

Biorąc pod uwagę coraz większe aspiracje polskich dostawców aby wchodzić do ekstraklasy w takich branżach jak motoryzacja, lotnictwo, czy kolejnictwo zasadne jest analizowanie ryzyka kontraktowego i położenie nacisku na weryfikację zapisów, które firma ma z klientami i dostawcami - "flow-down” czyli przenoszenie wybranych warunków, które mamy z Klientami na dostawców. Zatrzymanie fabryki OEM to koszt nawet do €30 000/minutę  Postój jednej zmiany daje astronomiczną kwotę €14,4mln! Na te koszty składają się m.in.: wynagrodzenie pracowników produkcyjnych, zatrzymanie i ponowne uruchomienie maszyn, transport ekspresowy (np. wyjmowanie samolotów), utracone korzyści... Jeżeli jest to spowodowane przez dostawcę to Klient będzie próbował przynajmniej część tych kosztów na niego przenieść. Czy firmę na to stać? Kluczowe jest zrozumienie jakie dla mogą być konsekwencje niewywiązania się z umowy, powody mogą być wewnętrzne lub wywołane przez poddostawców.

Zatrzymanie fabryki przez OEM to  koszt nawet
€30 000/minutę. Jakie konsekwencje poniesiemy za niedotrzymanie umowy?

Audyt ryzyka w łańcuchu dostaw i wdrożenie narzędzi do zarządzania dostawcami, takich jak ESSA, pomagają w uniknięciu kosztownych błędów. Eksperci Eveneum musieli radzić sobie z bankrutującymi dostawcami w trakcie kryzysu, alokacją surowców, przejmowaniem dostawców przez konkurencję, zakłóceniami spowodowanymi przez katastrofy naturalne. Patrząc na Twoją sytuację zewnętrzny konsultant jest w stanie dostrzec zagrożenia, których Ty możesz nie widzieć, może zestawić sytuację Twojej firmy ze swoimi doświadczeniami. Wszystko po to aby zdefiniować ryzyka, określić ich krytyczność dla Twojej firmy i opracować plan przeciwdziałania.

Jeżeli interesuje Cię w jaki sposób z ryzykiem radzą sobie liderzy w branży motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej, finansowej to zapraszamy do kontaktu na info@eveneum.com lub bezpośrednio z Szymon Tochowicz, Rafał Dados , Monika Bis