Przejdź do zawartości

Znaczenie przygotowania do rozmów biznesowych

Bez wątpienia jednym z największych błędów jakie popełniają negocjatorzy jest brak odpowiedniego przygotowania. Niestety wielu z nich podchodzi do rozmów biznesowych rutynowo i nie przykłada odpowiedniej wagi do tego etapu.

W jaki sposób dobrze przygotować się do negocjacji biznesowych? O czym należy bezwzględnie pamiętać?

Określenie celów negocjacji

Pierwszym etapem w procesie przygotowań jest szczegółowe określenie celu negocjacji biznesowych. Uczestnicy przyszłych rozmów biznesowych muszą znać szeroki kontekst potrzeb własnej firmy, które doprowadziły do potrzeby poszukiwania nowych partnerów biznesowych lub renegocjacji warunków obecnych umów. Muszą także wiedzieć jakie warunki kontraktu będą decydować o końcowym sukcesie, czyli uzyskaniu przewag konkurencyjnych wynikających z potencjalnej współpracy.

Aby uzyskać tę wiedzę, negocjatorzy muszą współpracować ze wszystkimi interesariuszami wewnątrz własnej organizacji. Brak tej współpracy może powodować nieporozumienia, których efektem może być

Możliwe do przyjęcia rozwiązania alternatywne

Kolejnym ważnym etapem w procesie przygotowań do negocjacji biznesowych jest zastanowienie się nad możliwymi do przyjęcia rozwiązaniami alternatywnymi. Mogą to być rozwiązania wynikające z ustępstw na rzecz drugiej strony lub z przyjęcia propozycji innego oferenta.

Rozwiązania alternatywne stanowią swojego rodzaju warunki brzegowe, których przekroczenie oznacza zgodę na przyjęcie propozycji niekorzystnych  lub mało korzystnych dla organizacji. Są granicą, której negocjatorowi nie wolno przekraczać nawet w przypadku maksymalnego otwarcia na potrzeby drugiej strony negocjacji.

Poznanie partnera negocjacyjnego

Trzecim ważnym etapem przygotowań do negocjacji biznesowych jest poznanie drugiej strony. Jakie są motywacje potencjalnego partnera biznesowego? Jakie są jego mocne strony? Z kim współpracuje? W jaki sposób negocjuje? To tylko kilka pytań, na które warto znać odpowiedź przed rozpoczęciem rozmów. Odpowiedzi na te pytania pozwalają na weryfikację własnych założeń i maksymalizowanie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów.

Poznanie drugiej strony ma także inną ważną zaletę. Daje negocjatorowi możliwość wyboru najskuteczniejszej strategii negocjacyjnej. Pozwala również przewidywać potencjalne strategie negocjacyjne drugiej strony i odpowiednio się przygotować na możliwe scenariusze przebiegu rozmów.

Przebieg negocjacji biznesowych jest często nieprzewidywalny. Dlatego nawet najlepsze przygotowania nie dadzą gwarancji, że proces ten będzie przebiegał w założony sposób i wypracowane zostaną oczekiwane rozwiązania. Jednak brak przygotowania sprawa, że rozmowy biznesowe stają się jeszcze trudniejsze, a prawdopodobieństwo końcowego sukcesu maleje.