Przejdź do zawartości

Pozytywne zakupy

Cel szkolenia

Doskonalenie współpracy pomiędzy działami
Wyjście poza silos swojego działu
Lepsze zrozumienie partnerow biznesowych
Wzmocnienie umiejętności oddziaływania na organizację

Korzyści ze szkolenia

Nabycie umiejętności zarządzania partnerami w trakcie zmiany

Każdy uczestnik opracuje swoją indywidualną matrycę partnerów, charakteryzująca ich zachowania

Metody radzenia sobie z zachowaniami wspierającymi i blokującymi inicjatywy zakupowe

Opis szkolenia

Zakupy to jedna z najbardziej interdyscyplinarnych funkcji w firmie. Różne procesy biznesowe krzyżują się na biurku kupca. Wymaga to wymaga od niego wysokich umiejętności. Szczególnie takich, które pozwalają na budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. Szkolenie "Pozytywne zakupy" wyposaża pracowników działu zakupów w miękkie umiejętności wpływania na partnerów biznesowych, tak aby finalnie CHCIELI, a nie MUSIELI współpracować z działem zakupów.

Analiza prawdziwych przykładów oraz gry pozwalają nam zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

  • umiejętność oddziaływania zakupów na organizację
  • efektywną komunikację i dostosowanie przekazu do partnera
  • skuteczne zarządzanie stakeholderami
  • cele poszczególnych działów, a cele wspólne
  • dlaczego dostawcy próbują pomijać zakupy, a preferują R&D
  • umiejętność sprzedawania swoich pomysłów i inspirowanie stekeholder’ów

Warsztat trwa około 8 godzin w rozbiciu na pracę w zespołach i indywidualną w "pokojach". W jej trakcie trener przekazuje uczestnikom indywidualną informację zwrotną. Zajęcia wypełnione są ćwiczeniami indywidualnymi, analizami sytuacyjnymi, dyskusją oraz miniwykładami. Szkolenie w oparciu o ideę EDUTAINMENT, realizowane ze studia typu green box (tak jak programy telewizyjne), zapewniające wysoką interakcję i zaangażowanie uczestników.

Warsztat może być realizowany dla grup w formie zamkniętej, w języku polskim oraz angielskim. Skontaktuj się z nami!

kot w kacie

Prowadzący

  • W zależności od tematu szkolenia gwarantujemy Trenera z aktualnym doświadczeniem biznesowym w zakupach typu direct oraz indirect.

    Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać szczegółowe informacje o naszych Trenerach-Ekspertach 

Pozytywne zakupy

Czas trwania: 6 godzin

Technologia dostępowa: MS Teams lub Zoom.us

Start o godzinie: 9:00

1.650,00 

Wyceń szkolenie indywidualnie dla Twojego zespołu

Umów się na spotkanie by porozmawiać z ekspertem odpowiedzialnym za program