Przejdź do zawartości

Strategiczne zarządzanie kategorią zakupową

Cel szkolenia

Zbudowanie kompleksowej strategii dla kategorii zakupowe
Skuteczne angażowanie partnerów i komunikowanie strategii wewnątrz organizacji
Opracowanie planu działania zapewniającego realizację strategii
Analiza ryzyka i plan na jego zapobieganie

Korzyści ze szkolenia

Na podstawie zdobytej wiedzy i ćwiczeń praktycznych uczestnicy stworzą gotowe strategie zakupowe dla swoich wybranych kategorii

Szkolenie pozwoli na gruntowną analizę dotychczasowego podejścia do zarządzania zakupami

Uczestnicy poszerzą i ugruntują swoją wiedzę o strategicznym zarządzani zakupami, procesie SRM i zarządzaniu ryzykiem

Opis szkolenia

Program jest logicznym przejściem od analizy roli jaką zakupy odgrywają w firmie, poprzez zrządzanie wewnętrznymi partnerami biznesowymi, definiowanie strategii zakupowej, zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), a kończąc na negocjacjach i kontraktowaniu zgodnie ze strategią.

W ramach przygotowania do warsztatu uczestnicy, na podstawie wskazówek i formularzy Eveneum, zbierają informację o dostawcach z którymi współpracują. Pozwala to na wyjście poza typowo zakupowe myślenie, spojrzenie na dostawców z szerszej perspektywy.

Metodologia wykorzystywana w trakcie warsztatu oparta jest na najlepszych praktykach zakupowych stosowanych przez firmy z listy Fortune 500. Każdy uczestnik wdroży je dla swojego portfolio!

youtube-video-thumbnail

Zakres szkolenia

Rola i zakres odpowiedzialności działu zakupów

 • Zrozumienie wpływu zakupów na cele firmy
 • Trzy kluczowe składowe strategii firmy
 • Podział organizacji zakupowych: strategicznych, taktycznych, operacyjnych
 • Dojrzałość organizacji zakupowych
 • Łańcuchy dostaw typu Elastyczny i Szczupły (Agile vs. Lean)

Zarządzanie partnerami wewnętrznymi

 • Identyfikacja interesariuszy
 • RASIC
 • Konflikt interesów w organizacji
 • KPIje - dobór kluczowych wskaźników oceny dostawców

Strategia zakupowa

 • Zapoznanie się z krokami tworzenia strategii
 • Wizja
 • Określenie stanu obecnego
 • Analizy: ABC; Pareto; Krytyczności; 5 sił Portera; Kraljic
 • Matryca kompetencji dostawców
 • Klasyfikacja dostawców: Rozwijaj, Utrzymaj, Redukuj, Wdrażaj
 • Określenie stanu oczekiwanego
 • Analiza różnic
 • Wpływ strategii na sposób kontraktowania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Plan realizacji strategii

Supplier Relationship Management

 • Kto odpowiada za SRM?
 • Bilans sił
 • A4 dostawcy
 • SRM vs. CRM - klient w oczach dostawcy
Corpodeal - typy dostawców
Negocjacje binzesowe z kupcami

Naturalną kontynuacją warsztatu Strategiczne Zarządzanie Kategorią Zakupową są programy:

 • Pozytywne Zakupy
 • Negocjacje Kupieckie
 • Coaching Negocjacyjny

Prowadzący

 • W zależności od tematu szkolenia gwarantujemy Trenera z aktualnym doświadczeniem biznesowym w zakupach typu direct oraz indirect.

  Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać szczegółowe informacje o naszych Trenerach-Ekspertach 

Przy zapisach minimum 3 miesiące przed terminem szkolenia oferujemy 7% rabatu.

 • Czas trwania: 16 godzin

 • Start o godzinie: 9:00

 • Miejsce szkolenia: Kraków / Warszawa

  Ostateczna lokalizacja będzie dobrana do uczestników

3.330,00 

Wyceń szkolenie indywidualnie
dla Twojego zespołu

Umów się na spotkanie by porozmawiać z ekspertem odpowiedzialnym za program

Pozostałe szkolenia
Powiązane artykuły

3.330,00 

Zobacz pozostałe szkolenia

Sprzedaż Klientom Korporacyjnym

Obrona przed sprzedażą tylnymi drzwiami

Coaching Negocjacyjny z Kompasem Negocjacyjnym

Negocjacje Biznesowe

Negocjacje Zdalne

Negocjacje Kupieckie