Wpisy oznaczone ‘rozwój dostawców’

Uzależnienie w biznesie, a strategia zakupowa

„Pra­cow­ni­cy Ama­zo­na po­rów­nu­ją han­del pro­wa­dzo­ny przez nie­za­leż­ne pod­mio­ty na stro­nie fir­my do uza­leż­nie­nia od he­ro­iny: kie­dy sprze­daż pro­duk­tu na­gle na­bie­ra im­pe­tu, wpa­da­ją w eu­fo­rię, po­tem przy­cho­dzi uza­leż­nie­nie, a na­stęp­nie au­to­de­struk­cja, kie­dy Ama­zon za­czy­na pod­ci­nać ich mar­że i cenę. Sprze­daw­cy „wie­dzą, że nie po­win­ni za­ży­wać he­ro­iny, ale nie mogą prze­stać”, mówi Kerry Mor­ris, nie­gdyś han­dlo­wiec w…

Czytaj więcej

Czy warto rozwijać wszystkich dostawców?

rozwoj-dostawcow-eveneum

Poprzednim tekstem rozpoczęliśmy mini-cykl dotyczący obszaru rozwoju dostawców. Temat jest bowiem złożony. W poniższym artykule skupimy się na problemie związanym z wyborem dostawców, których warto rozwijać. W jaki sposób wybierać odpowiednich odbiorców programów rozwojowych?

Czytaj więcej