Przejdź do zawartości

5 popularnych strategii negocjacyjnych cz. 1

Negocjacje można odnieść do codzienności i do rozmów z osobami, które nas otaczają również w życiu prywatnym. Różnica polega jednak na tym, że w prowadzeniu negocjacji mamy do osiągnięcia cel biznesowy, a żeby go osiągnąć, powinniśmy wybrać odpowiedni model prowadzenia rozmów.

Wyróżniamy 5 głównych strategii negocjacyjnych. Czym się charakteryzują i co wyróżnia każdą z nich? Zapraszamy do przeczytania wpisu.

Strategie negocjacyjne a style negocjacyjne

Strategie negocjacyjne podobnie, jak style negocjacji, możemy zaklasyfikować do dwóch grup, czy inaczej mówiąc – wymiarów:

  1. Troska o interes własny
  2. Troska o interes partnera negocjacyjnego

Style negocjacyjne, choć można pomyśleć, że są tym samym, co strategie negocjacyjne, mają jednak między sobą kilka widocznych różnic. Więcej o stylach negocjacyjnych napisaliśmy w poniższym artykule.

Strategie negocjacyjne a style negocjacyjne

Strategie negocjacyjne podobnie, jak style negocjacji, możemy zaklasyfikować do dwóch grup, czy inaczej mówiąc – wymiarów:

  1. Troska o interes własny
  2. Troska o interes partnera negocjacyjnego

Style negocjacyjne, choć można pomyśleć, że są tym samym, co strategie negocjacyjne, mają jednak między sobą kilka widocznych różnic. Więcej o stylach negocjacyjnych napisaliśmy w poniższym artykule.

Wartościowanie w strategiach negocjacyjnych opiera się na skali duża-mała. Łącząc oba te wymiary, możemy wyodrębnić poszczególne strategie negocjacyjne, które się na nich opierają:

Unikanie – polega na małej trosce zarówno o interes własny, jak i interes partnera

Uległość (dostosowanie się) – polega małej trosce o interes własny i dużej trosce o interes partnera

Rywalizacja (walka) – polega na dużej trosce o własny interes i małej trosce o interes partnera

Współpraca – duża troska o interes własny i o interes partnera

Kompromis – zrównoważona (po środku skali od dużej do małej) troska o interes zarówno własny, jak i partnera.

W kolejnym artykule opiszemy poszczególne style negocjacyjne, przybliżając ich charakterystykę.

Dopasowanie strategii negocjacyjnej do założonego celu, a także jej kompatybilność ze stylami negocjacyjnymi, może mieć kluczowy wpływ na przebieg rozmów. Negocjacje są sztuką, którą należy opanować, aby odnosić sukcesy. Dlatego niezwykle istotne jest branie udziału w warsztatach negocjacyjnych i szkoleniach biznesowych, które pozwalają na poszerzanie swojej wiedzy i trenowanie nabytych już umiejętności. Warto też regularnie korzystać ze wsparcia negocjacyjnego sparring partnera lub negocjacyjnego cienia. Obiektywne spojrzenie na nasz styl negocjacyjny względem negocjowanego tematu może wiele zmienić w osiąganych wynikach.

Zapraszamy do kontaktu.