Przejdź do zawartości

CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Skąd wziął się wzrost znaczenia CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Dzisiejsi konsumenci przykładają dużą wagę do warunków pracy oraz sposobu traktowania pracowników przez pracodawców. W wielu społeczeństwach rośnie także świadomość problemów związanych z ochronną środowiska naturalnego. Wszystko to sprawia, że konsumenci zwracają coraz większą uwagę na działania firm w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR).

Ze względu na wzrost świadomości klientów, wszelkie negatywne wydarzenia w obszarach społecznych lub środowiskowych mogą zaszkodzić zarówno wizerunkowi marki jak i wynikom ekonomicznym osiąganym przez producenta. Natomiast te pozytywne mogą być źródłem rynkowej przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zażądanie łańcuchem dostaw.

Jak zarządzać łańcuchem dostaw?

Jak zarządzać łańcuchem dostaw, aby zminimalizować ryzyko negatywnych skutków? Na pewno warto zacząć od audytu dostawców, dzięki którem możliwe będzie zidentyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych praktyk oraz przygotowanie narzędzi mających na celu ich wyeliminowanie. Pamiętajmy, że pełen audyt powinien dotyczyć zarówno dostawców bezpośrednich jak i pośrednich.

Jednak sama kontrola to nie wszystko. Firmy dążące do minimalizacji ryzyk w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu powinny także wdrożyć praktyki zapewniające pełną transparentność zasad CSR stosowanych przez dostawców. Dzięki stałemu monitoringowi możliwe jest wczesne wykrywanie obszarów potencjalnie niebezpiecznych i niedopuszczanie do eskalacji, która może być źródłem poważniejszych kłopotów.

W Eveneum pomagamy naszym klientom w zarządzaniu łańcuchami dostawtakże w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu. Prowadzimy audyty i projektujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych tym ważnym społecznie i ekonomiczne obszarem.