Przejdź do zawartości

Gospodarka cyrkulacyjna – obiegu zamkniętego w Polsce

Powiedzieliśmy już o tym czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i co ją cechuje, a także o roli zasobów wtórnych w całym jej procesie. Poruszyliśmy także kwestię wpływu przyjęcia strategii obiegu zamkniętego w ramach struktur własnych firm.

Tym razem pokażemy jak wygląda gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce

Gospodarka cyrkulacyjna ma wiele korzyści nie tylko dla środowiska. Dla wielu przedsiębiorców to materiały oraz energia stanowią największe koszty. Komisja Europejska wykazała, że w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej, wdrożenia ekoprojektowania i pozostawiania surowców w obiegu jak najdłużej oraz stosując zasady recyklingu, możliwe jest obniżenie kosztów nawet do 8% rocznych obrotów.

Od 2018 roku kraje Unii Europejskiej mają odgórnie wyznaczone cele związane z minimalizowaniem ilości odpadów. Polskę także te wytyczne dotyczą. Obejmują recykling 65% wszystkich odpadów do 2025 roku, a o 70% do roku 2030. Dalej wytyczne obejmują poszczególne frakcję: recykling papieru 75% do 2025 roku, a 85% do 2030, recykling plastiku na poziomie 50% do 2025 roku i 55% do roku 2030.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom procesu przejścia z gospodarki linearnej do gospodarki cyrkularnej powstał dokument pt. „Mapa drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Na jego podstawie firmy mają możliwość wyznaczenia kierunku zmian oraz restrukturyzacji obszarów, które jej wymagają. Jest to pierwszy krok w kierunku odpowiedzialnego rozwoju, który jest głównym założeniem gospodarki obiegu zamkniętego. UE Europejska przewiduje zaś środki finansowe mające wspierać inicjatywę, a do korzystania z nich zachęca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W Polsce gospodarka cyrkulacyjna wciąż raczkuje i niewielu przedsiębiorców sprawnie wdrożyło zmiany mające prowadzić do eliminacji gospodarki linearnej. Głównymi branżami, w których można zaobserwować zmiany są firmy wytwarzające energię.

Mimo, że przygotowanie się do rezygnacji z gospodarki linearnej na rzecz cyrkularnej może okazać się długotrwałe, pracochłonne, czasochłonne i jednorazowo kosztowne, to niesie szereg korzyści. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń biznesowych i wiedzy ekspertów, którzy pomagają ten proces przeprowadzić np. we współpracy z dostawcami.