Przejdź do zawartości

Na czym polega biznes ekologiczny w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka cyrkulacyjna czy z ang. circular economy, jest założeniem m.in. Komisji Europejskiej, opierającym się na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów, a co za tym idzie zmniejszania liczby odpadów.

W myśl tego projektu, wykorzystywane zasoby powinny pozostawać w obiegu najdłużej, jak jest to możliwe. Podobnie, jak surowce oraz wykorzystywane do produkcji materiały.

Na czym polega prowadzenie gospodarki cyrkularnej i jaki ma to związek z prowadzeniem biznesu?

Założenia gospodarki obiegu zamkniętego

Gospodarka cyrkularna ma przede wszystkim przynosić korzyści dla środowiska. Jednak nie zakłada wyłącznie minimalizowania zużycia naturalnych zasobów odnawialnych, ale także przyjęcie takiej polityki wykorzystywania tych zasobów, aby eksploatacja umożliwiała ich późniejszą regenerację.

Aktualny model produkcyjny i konsumpcyjny w większości przedsiębiorstw jest modelem linearnym. Oznacza to, że ogranicza się do ścieżki produkcja-zużycie-wyrzucenie.

Czym cechuje się gospodarka cyrkulacyjna?

Cechy gospodarki cyrkulacyjnej są wyraźne. Są nimi:

  • Uzależnienie rozwoju gospodarczego od zużycia ograniczonych zasobów
  • Wzbogacenie naturalnego kapitału poprzez oddzielenie materiałów biologicznych od sztucznych i stworzenie możliwości dla regeneracji poszczególnych elementów ekosystemu
  • Racjonalizację projektowania w celu utrzymania materiałów w obiegu i optymalizacji wykorzystania zasobów
  • Rozwój nowych technologii i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań wspierających założenia gospodarki cyrkularnej
  • Minimalizowanie w kierunku eliminacji negatywnych efektów zewnętrznych takich, jak zanieczyszczenia poprzez ich identyfikację, w celu zwiększenia wydajności systemu

Gospodarka o obiegu zamkniętym a zmiany w łańcuchu produkcyjnym

Mając na względzie powyższe, w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym nie tylko konsumpcja powinna uwzględniać prawidłowy recykling, ale proces tego założenia powinien mieć swój początek już na etapie projektowania produktu i planowania produkcji.

Aby jednak przeprowadzić restrukturyzację procesów, należy się do tego odpowiednio przygotować. Najistotniejszym jest zrozumienie celu takiego działania z poznaniem wszystkich jego konsekwencji. Jedną z najbardziej odczuwalnych dla przedsiębiorstwa jest zaprojektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby początek obiegu zamkniętego był już na etapie wybierania dostawców. Tym samym, pod kątem gospodarki cyrkulacyjnej należy zaplanować cały łańcuch dostaw. Aby proces był efektywny, należy nie tylko odpowiednio przetwarzać zasoby wewnątrz firmy, ale też wybierać dostawców, którzy są świadomi, a ich działalność zorientowana pod kątem gospodarki cyrkulacyjnej.

Nie każde przedsiębiorstwo będzie w stanie zrestrukturyzować procesy w ramach własnych zasobów. Nie tylko łańcuch dostaw wymaga bowiem zmian, ale także obszary zakupów, a przede wszystkim negocjacji biznesowych, które powinny uwzględniać cały cykl w analizie TCO – Total Cost of Ownership – całkowitego kosztu posiadania. Decydując się na wprowadzenie procesów sprzyjających ekologii, warto więc skorzystać z doświadczenia ekspertów z tej dziedziny, a zespół odpowiedzialny za negocjowanie kontraktów odpowiednio przygotować, zapewniając specjalistyczne szkolenia biznesowe.