Przejdź do zawartości

Negocjacje biznesowe z dostawcami

Na naszym blogu poruszamy tematy dotyczące zwiększania konkurencyjności firm. Pisaliśmy już o programach rozwoju dostawców i wykorzystywaniu CSR do budowania przewag rynkowych. Tym razem napiszemy kilka słów o treningu metod i technik negocjacji.

Przygotowanie do negocjacji biznesowych

Przygotowanie to etap, który może decydować o powodzeniu przyszłych negocjacji. Obejmuje on między innymi określenie celów oraz właściwej strategii negocjacyjnej.

Jak skutecznie przygotować się do negocjacji biznesowych? Pierwszym krokiem są  profesjonalne szkolenia, które pozwalają na poznanie technik negocjacyjnych i najważniejszych narzędzi. Kolejnym może być trening nabytych umiejętności z profesjonalnym partnerem, czyli tak zwanym „sparing partnerem” negocjacyjnym. Taki trening zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, ale również ułatwia budowanie pozytywnych relacji z dostawcami i utrzymywanie ich na profesjonalnym poziomie. Trzeba dodać coś o wspólnym przygotowywaniu się do negocjacji, rozpracowywaniu drugiej strony. Szukaniu możliwych dźwigni negocjacyjnych, silnych stron oraz zagrożeń. Wszystko to ma mieć na celu optymalizacje rezultatów naszych Klientów – możemy wrzucić na stronę list referencyjny od Bahlsen. Projekt dotyczył zakupu nowych linii produkcyjnych.

Prowadzenie negocjacji biznesowych

Nawet najlepiej przygotowany plan wymaga równie dobrej egzekucji. Czy podczas spotkania również można wykorzystywać pomoc profesjonalnie przygotowanych negocjatorów?

Oczywiście, że tak. Doradcy negocjacyjni mogą pełnić zarówno rolę członków zespołów zaangażowanych w proces, jak również przyjąć rolę tak zwanych „cieni negocjacyjnych”. W tym drugim przypadku skupiają się oni na obserwacji zachowań negocjatorów, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ich mocnych stron oraz, co ważne, obszarów wymagających poprawy.

Oferta Eveneum

W Eveneum wiemy jak ważne dla każdej firmy są profesjonalne przeprowadzone i zakończone sukcesem negocjacje biznesowe. Naszym klientom pomagamy na każdym etapie – począwszy od profesjonalnego przygotowania poprzez doradztwo podczas spotkań.