Przejdź do zawartości

Nowe kompetencje Kupców

By dotrzymać kroku rynkowym trendom zakupy ewoluują z niespotykaną dotąd dynamiką. Firmy inwestują ogromne środki w działania mające na celu zwiększenie roli działów zakupów. Celem inwestycji jest wyjście kupców z tradycyjnej roli “strażników kosztów” i zwiększenie  potencjalnej wartości dodanej jaką mogą oni przynosić organizacjom.

Ma to oczywiście ogromny wpływ na wymagania kompetencyjne stawiane kupcom jak również na programy rozwoju pracowników.

Rola zaufanego doradcy biznesowego

Wyzwaniem dla wielu pracowników działów zakupów jest przejście z roli dostawcy usług do roli zaufanego doradcy w ramach organizacji. Aby zdobyć zaufanie trzeba na nie zasłużyć, a na to potrzeba czasu i wysiłku. Kupiec musi nie tylko rozumieć potrzeby interesariuszy, ale także rozumieć zakres wyzwań stojących przed firmą.

Kompetencje profesjonalnego doradcy biznesowego mierzone są zdolnością dostarczania wizji, pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Wprawdzie znajomość strategii i technik negocjacyjnych oraz znajomość rynku będą nadal jednymi z najważniejszych umiejętności, ale równie ważne staną się zdolność do generowania przewagi konkurencyjnych oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Digitalizacja obszaru zakupów

Rozwój technologiczny również będzie miał niebagatelny wpływ na pracę kupców. Największe zmiany będą dotyczyć obszarów efektywności, ryzyka, relacji handlowych, innowacji oraz sustainabilty. Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych na pewno sprawi, że pracownicy działów zakupów będą musieli rozwijać kompetencje w zakresie aktywnego i inteligentnego wykorzystywania dostępnych danych.

Zmiany a rozwój pracowników

Opisane powyżej zmiany będą wyzwaniem także dla działów odpowiedzialnych za rozwój kompetencji pracowników i zarządzanie talentami. Ale o tym w kolejnym naszym wpisie.

Eveneum organizuje warsztaty dla pracowników działów zakupów. Nasz program to nie suche wykłady i bierne słuchanie, lecz praca na business case’ach. Współpracę zaczynamy od starannej analizy poziomu umiejętności i wiedzy Klienta i na tej podstawie tworzymy uszyty na miarę program rozwoju kompetencji.