Przejdź do zawartości

Optymalizacja procesów zakupowych – trendy na 2019 cz. I

Dobrze zorganizowany i sprawnie funkcjonujący dział zakupów ma bezsprzecznie pozytywny wpływ na wyniki finansowe organizacji. Codzienna praca kupców pozwala na generowanie oszczędności oraz minimalizowanie ryzyk związanych z obszarem zarządzania dostawami.

Jednak od kilku lat obserwowane są ogromne zmiany zadań stawianych przed menedżerami i pracownikami działów zakupów. Mają one na celu m.in. przekształcenie działów zakupów w jednostki kreujące innowacyjność w firmach i podnoszące ich konkurencyjność nie tylko w obszarze kosztów.

Czy rok 2019 przyniesie znaczące zmiany obserwowanych trendów? Czy działy zakupów czeka rewolucja? Czy wręcz przeciwnie – czeka nas kontynuacja dotychczasowych kierunków rozwoju?

Jeszcze większe znaczenie wykwalifikowanych pracowników

Pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie pracowników będą w nadchodzącym roku jednymi z najważniejszych wyzwań stojących przed menedżerami działów zakupów. Okazuje się bowiem, że ponad połowa z nich jest zdania, że obecne przygotowanie kadry nie daje gwarancji osiągania celów stawianych przed nowoczesnymi działami odpowiedzialnymi za współpracę z dostawcami.

Jednocześnie, według badania przeprowadzonego przez Middlesex University, aż 74 procent pracowników było zdania, że ​​nie osiągnęli pełnego potencjału w pracy z powodu braku możliwości rozwoju.

Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników, a także realizować cele biznesowe? Na pewno konieczność zwracania większej uwagi na jakość i zakres programów szkoleniowych.

Poprawa umiejętności negocjacyjnych – techniki i strategie negocjacji

Negocjacje biznesowe to obszar, którego nigdy nie należy lekceważyć. Posiadanie wysokiej klasy negocjatorów zawsze jest ważnym elementem układanki, dzięki której firmy zyskują przewagę nad konkurentami.

Co to oznacza dla działów szkoleń? Oczywiście konieczność zwracania szczególnej uwagi na efektywność szkoleń i warsztatów negocjacyjnych oraz wybór najlepszych firm szkoleniowych, dzięki którym możliwe będzie osiąganie kolejnych poziomów kompetencji w tym obszarze.

Zapraszamy do podjęcia współpracy.