Przejdź do zawartości

Rozwiązania IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Nowoczesne rozwiązania informatyczne są wykorzystywane we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw. W Internecie można znaleźć tysiące artykułów dotyczących zastosowania najnowszych technologii w obszarach marketingu, sprzedaży czy zarządzania relacjami z klientami. Obszar zakupów nie stanowi w tym względzie wyjątku i również może korzystać na wdrażaniu nowych, zaawansowanych narzędzi IT.

Oczywiście zakres korzyści wynikających z wdrażania nowoczesnych systemów jest ogromny i nie sposób opisać ich wszystkich w jednym wpisie. Dlatego skupimy się na możliwościach w obszarze gromadzenia danych.

Dane niezbędne do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw

Współpraca z dostawcami oznacza konieczność zbierania wielu danych. Dotyczą one kluczowych dla współpracy obszarów, czyli:

  • poziomu jakości realizacji dostaw
  • terminowości realizacji dostaw
  • możliwości technologicznych dostawców
  • potencjału dostawców w obszarze B+R
  • poziomu zarządzania (np. zarządzania płynnością finansową, stosowania zasad polityki odpowiedzialności społecznej, etc.)

Stosowanie zaawansowanych systemów informatycznych w tym obszarze umożliwia między innymi automatyzację procesu zbierania danych oraz usprawnienie procesów komunikacji z dostawcami. Natomiast dostępność danych w jednym systemie ułatwia analizę, identyfikację trendów i podejmowanie decyzji.

Analiza danych

Wykorzystywanie nowoczesnych systemów pozwala w szybki, skuteczny i wielopłaszczyznowy sposób analizować współpracę z dostawcami. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do  okresowych ocen dostawców, ale także do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących łańcucha dostaw.

Szybka analiza danych oznacza między innymi:

  • możliwość stałego monitoringu parametrów jakości i terminowości
  • możliwość identyfikacji trendów i zapobieganiu potencjalnych problemów związanych np. z ryzykiem utraty ciągłości dostaw
  • możliwość identyfikowania dostawców o największym potencjale, także w obszarze innowacyjności

W wyniku analiz dużych ilości danych ułatwione jest podejmowanie trafnych decyzji zakupowych, budowanie skutecznych strategii negocjacyjnych i podejmowanie innych działań mających na celu budowanie konkurencyjności w obszarze zakupów.

 

Eksperci Eveneum są autorami systemu ESSA (Eveneum Strategic Sourcing Application) – informatycznego ekosystemu ułatwiającego zarządzanie relacjami z dostawcami. Nasze rozwiązanie pozwala na przeniesienie wielu rozproszonych procesów do jednego narzędzia, dzięki czemu możliwe jest zarówno ograniczanie pracochłonności związanej zarządzaniem łańcuchem dostaw, jak również usprawnienie procesów decyzyjnych.