Przejdź do zawartości

Szkolenie z negocjacji – czy na pewno jest potrzebne

Często, po rozpoczęciu pracy w roli negocjatora i po osiągnięciu pierwszych sukcesów zdarza się, że spoczywamy na laurach przekonani o wrodzonym talencie. Zapewne wiele jest w tym prawdy, bo talent do negocjacji biznesowych znacznie ułatwia osiąganie celu. Jednak nie jest on jedynym czynnikiem wpływającym na powodzenie w rozmowach. Ważna jest też uporządkowana i merytoryczna wiedza.

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń i warsztatów negocjacyjnych, niezależnie od doświadczenia zawodowego?

Ewolucja dotyczy także biznesu

Zmieniające się warunki handlowe, postęp technologiczny, rosnące oczekiwania ze strony kontrahentów i wiele innych, płynnych i ruchomych czynników, wpływa na efekty prowadzonych negocjacji. Talent i uwarunkowania personalne są istotnym aspektem. Ale nie powinny stanowić podstawy do oceny kompetencji negocjatora. Podążanie za trendami i zmianami, które zachodzą w obszarach biznesowych jest równie istotne. Zwłaszcza, że obszar negocjacji jest niezwykle szeroki, a technik negocjacyjnych bardzo wiele.

Skuteczny negocjator musi spełniać warunki nie tylko w zakresie kompetencji miękkich, ale mieć też dużą wiedzę merytoryczną i opanowane kompetencje twarde.

Kto powinien korzystać ze szkoleń negocjacyjnych?

Warsztaty negocjacyjne kierowane są do każdego negocjatora, niezależnie od stażu i poziomu jego doświadczenia. Różnica w szkoleniach polega jedynie na odpowiednim doborze poziomu przerabianych podczas warsztatów treści. Inne bowiem zostaną skierowane do początkujących negocjatorów (link do szkolenia), a inne do tych zaawansowanych lub na poziomie eksperckim (link do szkolenia).

Niemniej, ze szkoleń negocjacyjnych powinien korzystać każdy, komu zależy na podnoszeniu własnych kompetencji. Co ciekawe, warsztaty negocjacyjne są regularnie aktualizowane. Prezentowane na nich strategie i techniki różnią się od siebie. Taka metoda pozwala negocjatorom na dywersyfikację wykorzystywanych podczas rozmów metod oraz na bardziej skuteczne dopasowanie ścieżki negocjacji do celu i rozmówcy.

Podczas warsztatów negocjacyjnych poznajesz m.in.:

  • Techniki perswazji i wywierania wpływu
  • Metody pozyskiwania i przetwarzania pozyskanych informacji
  • Sposoby ustalania strategii negocjacyjnej względem rozmówcy i celu
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • Czynniki wpływające na przebieg rozmowy
  • Sposoby na wykreowanie otoczenia rozmów negocjacyjnych
  • Sposoby na skuteczne przygotowania

Przekazywana jest też szeroka wiedza w pozostałych obszarach dotyczących prowadzenia skutecznych rozmów negocjacyjnych, a każdy kolejny poziom warsztatów, to kolejna, potężna dawka wiedzy, będąca Twoim podstawowym narzędziem pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi przez nas warsztatami open. Jeśli chcesz przeprowadzić indywidualne, spersonalizowane pod Twoją branżę i zespół warsztaty z prowadzenia rozmów negocjacyjnych – skontaktuj się z nami. Przygotujemy program w pełni odpowiadający Twoim potrzebom.