Przejdź do zawartości

Strategiczne zarządzanie kategorią zakupową IT/IS

Cel szkolenia

Przybliżenie aktualnych trendów rozwoju systemów teleinformatycznych
Nauka budowania kompleksowej strategii dla kategorii IT/IS oraz planu jej realizacji
Przybliżenie pojęcia ryzyka i metod ograniczania ryzyka w zakupach technologicznych
Nauka skutecznego komunikowania strategii wewnątrz organizacji

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli na gruntowną analizę dotychczasowego podejścia do zakupów teleinformatycznych w organizacji 

Na podstawie zdobytej wiedzy i ćwiczeń praktycznych uczestnicy stworzą gotowe strategie dla wybranych kategorii IT/IS i zaprezentują je przed grupą 

W ramach szkolenia uczestnicy ugruntują swoją wiedzę z zagadnień niezbędnych w efektywnym zarządzaniu kategorią i relacjami z dostawcami 

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane pracownikom działów : zakupy i IT, odpowiedzialnym za pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z dostawcami z sektora teleinformatycznego. Program jest logicznym przejściem od analizy roli jaką zakupy odgrywają w firmie, poprzez zrządzanie wewnętrznymi partnerami biznesowymi, definiowanie strategii zakupowej, zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), a kończąc na negocjacjach i kontraktowaniu zgodnie ze strategią. W ramach przygotowania do warsztatu uczestnicy, na podstawie wskazówek i formularzy Eveneum, zbierają informację o dostawcach z którymi współpracują. Pozwala to na wyjście poza typowo zakupowe myślenie, spojrzenie na dostawców z szerszej perspektywy. Metodologia wykorzystywana w trakcie warsztatu oparta jest na najlepszych praktykach zakupowych stosowanych przez firmy z listy Fortune 500. Każdy uczestnik wdroży je dla swojego portfolio! 

Zakres szkolenia

 • Zmiany i mega trendy na rynku zakupów IT 
 • Identyfikacja strategicznych obszarów IT / IS dla naszej organizacji
 • Pięć kroków procesu tworzenia skutecznej strategii pozyskiwania
 • Narzędzia i metody wyboru najlepszych strategii
 • Skuteczne planowanie zakupów ITwpływ na długoterminowe strategie firmy 
 • Jak skutecznie komunikować strategię w organizacji by została przyjęta i wdrożona 
 • Identyfikacja i zarządzanie właściwymi interesariuszami w organizacji 
 • Potrzeby a wymagania (zarządzanie oczekiwaniami klientów wewnętrznych i interesariuszy)
 • Wewnętrzna analiza RFI – dobór kryteriów wyboru partnera zewnętrznego 
 • Wybór wskaźników KPI i SLA dla strategii zakupowej
 • Prawidłowe określenie istoty i celu TCO w IT/IS
 • Analiza sił konkurencyjnych w segmencie rynkowym IT/IS 
 • Metody segmentacji klientów i dostawców – przenikanie się macierzy tych segmentacji i wnioski do strategii  
 • Relacje z dostawcą monopolistycznym 
 • Rola Proof of Concept w podejmowaniu decyzji zakupowych  
 • Wizja i przyszły stan kategorii
 • Planowanie strategii firmy i długoterminowe relacje z dostawcami
 • Plan wyjścia, plan ciągłości działania, plan zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie realizacją zadań (dział IT vs. dział zakupów)
 • Rodzaje umów najczęściej stosowanych w ramach zakupów teleinformatycznychtime& materialfixed price performance based contract) 
 • Raportowanie oszczędności, KPI i SLA
 • Punkt widzenia dostawcy: najczęstsze błędy przy zakupie produktów i usług teleinformatycznych 

Przykładowe studium przypadku omawiane w trakcie szkolenia: 

 • telekomunikacja mobilna
 • wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP i CRM 
 • infrastruktura teleinformatyczna: komputery, serwery, drukarki, urządzenia peryferyjne  
 • rozwiązania z zakresu BPM (business proces management)  
 • licencje Microsoft
Negocjacje binzesowe z kupcami
Obraz1

Prowadzący

 • Monika Bis

  Monika Bis

  Partner, Konsultant i Trener, Eveneum

  Pasjonatka pracy z ludźmi, wzmacniania ich kompetencji i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Jako praktyk z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, prowadzi szkolenia i projekty doradcze związane ze strategicznym zarządzaniem zakupami, zarządzaniem zespołem, przywództwem, zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz ryzykiem kontraktowym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prelegentka wielu ogólnopolskich konferencji branżowych. Współinicjatorka dialogu branżowego między reprezentantami środowisk: dostawców branży komunikacji marketingowej i korporacyjnych zakupów. Prowadzi sesje mentoringowe dla studentów studiów logistycznych jak również dla praktyków zakupowych. Obecnie w roli Członka Zarządu Stowarzyszenia Polish Supply Management Leaders (PSML) reprezentującego profesjonalistów z branży łańcucha dostaw: zakupów i logistyki.

Strategiczne zarządzanie kategorią zakupową IT/IS

Czas trwania: 12 godzin (2 dni x 6h)

Technologia dostępowa: ZOOM.us

Start o godzinie: 9:00 AM

1.850,00  + VAT

Wyczyść