Przejdź do zawartości

Czy warto rozwijać wszystkich dostawców?

Poprzednim tekstem rozpoczęliśmy mini-cykl dotyczący obszaru rozwoju dostawców. Temat jest bowiem złożony. W poniższym artykule skupimy się na problemie związanym z wyborem dostawców, których warto rozwijać.

W jaki sposób wybierać odpowiednich odbiorców programów rozwojowych?

Wdrożenie i skuteczne przeprowadzenie programu rozwoju dostawcy może być kosztowne. Dlatego decyzja o wyborze partnerów objętych systemem powinna być poprzedzona szczegółową analizą zawierającą:

  • Ocenę efektywności dostawców.
  • Ocenę relacji z dostawcami.
  • Identyfikację potrzeb kupującego (całej organizacji).
  • Ewaluację rzeczywistych korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia programu u konkretnego dostawcy.

Dopiero taka szczegółowa analiza pozwala na odpowiednią segmentację partnerów i wybór tych, w przypadku których prawdopodobieństwo realizacji określonych celów jest największe. Analiza umożliwia również efektywne zarządzanie ryzykami i zwiększa szanse na zachowanie efektywności kosztowej planowanych inicjatyw rozwojowych.

W jaki sposób przekonywać dostawców do skorzystania z oferty?

Niestety pomimo najlepszych chęci organizacji inicjującej programy rozwoju, część dostawców może niechętnie podchodzić do tego typu propozycji. W jaki sposób można ich przekonać?

Efekty programu rozwojowego przynoszą korzyści obu stronom. Zatem zwiększona zostaje konkurencyjność zarówno dostawcy jak i kupującego. Dlaczego jest to istotne da dostawcy? Otóż po pierwsze zwiększa ona szanse na długoterminową i efektywną współpracę z inicjatorem programu. A po drugie, wypracowane rozwiązania mogą być wykorzystywane także we współpracy z innymi klientami, dzięki czemu pozycja konkurencyjna dostawcy wzrasta jeszcze bardziej.

W przekonaniu dostawców pomaga także doświadczenie i fachowa wiedza osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg całego programu. Dlatego też proponujemy współpracę z Eveneum – nasze doświadczenia stanowią gwarancję sprawnego i skutecznego wdrożenia programów rozwoju dostawców.