Przejdź do zawartości

Najciekawsze przykłady mitów negocjacyjnych

Negocjacje są nierozerwalnie związane z każdym obszarem działalności biznesowej . Negocjują zarówno właściciele firm, wykwalifikowani specjaliści jak i szeregowi pracownicy. Powszechność negocjacji sprawia, że wokół rozmów biznesowych narosło wiele nieprawdziwych przekonań.

Jakie największe mity związane są z negocjacjami biznesowymi? I jaki jest ich wpływ na efekt końcowy polegający na zaspokajaniu potrzeb obu stron procesu?

Jeśli druga strona wygrywa to ja przegrywam

Duża część negocjatorów błędnie myśli, że negocjacje to przeciąganie liny. Efektem tego jest założenie, że jeżeli jedna strona wygra to druga automatycznie przegra. W nieco łagodniejszej wersji proces negocjacyjny jest również błędnie porównywany do podziału ciasta. Jeżeli jedna strona dostanie większy kawałek to druga będzie zmuszona zaspokoić się mniejszym.

Tymczasem, na większości dobrych szkoleń negocjacyjnych można dowiedzieć się, że potrzeby dwóch stron procesu nie muszą stać wobec siebie w opozycji. W zdecydowanej większości procesów możliwe jest wypracowanie rozwiązania, które zapewnia oczekiwane korzyści obu stronom. Taki negocjacje określane są terminem “win-win”.

Pieniądze są zawsze najważniejsze

Pieniądze są ważnym elementem każdej relacji biznesowej. Wypracowywanie zysku jest w końcu podstawą działalności gospodarczej. Fakt ten wpływa na postawy negocjatorów, którzy często uważają pieniądze za najważniejszy element procesu.

Tymczasem, pieniądze nie są jedyna potrzebą firm. Badania pokazują jasno, że w większości rozmów biznesowych nie jest to nawet potrzeba najważniejsza. Bardzo często wyższe miejsca na liście priorytetów zajmują długość relacji lub możliwości rozwoju. Dlatego niezwykle ważne jest poznanie faktycznych potrzeb drugiej strony. W przeciwnym razie  nie ma co liczyć, że zostaną one zaspokojone. A już na pewno nie dzięki pieniądzom.

Druga strona mówi czego naprawdę chce

Kolejnym popularnym mitem z obszaru negocjacji biznesowych jest przekonanie, że obie strony procesu jasno informują o swoich potrzebach i oczekiwanych korzyściach. Rzeczywistość jest jednak inna. Negocjatorzy nader często ukrywają swoje prawdziwe oczekiwania uważają proce negocjacyjny za grę, w której odkrycie wszystkich kart jest błędem. Warto o tym pamiętać i dążyć sytuacji, w której stanowiska prezentowane są w sposób otwarty i klarowny.

To zaledwie trzy przykłady popularnych mitów związanych z rozmowami biznesowymi. Uczestnicy szkoleń negocjacyjnych poznają ich więcej, a dzięki tej wiedzy możliwe jest dalsze rozwijanie warsztatu negocjacyjnego i osiąganie lepszych efektów.