Przejdź do zawartości

Negocjacje eksperckie – na czym polegają i co je wyróżnia?

Pojęcie negocjacji przeszło proces ewolucji. Początkowo i przez długi okres, negocjacje kojarzone były z dyplomacją czy polityką. Dziś, bez negocjacji nie mogło by się obejść żadne przedsiębiorstwo i są jednym z obszarów, w które inwestowane są środki na rozwój kompetencji.

Proces negocjacyjny jest procesem niezwykle złożonym. To nie tylko nabyte umiejętności, ale i osobiste predyspozycje negocjatora. Dlatego też wymaga stałego poszerzania wiedzy i utrwalania zdobytych kompetencji. Dojście do poziomu eksperta negocjacyjnego jest długim i wymagającym procesem. Ale, gdy ten pułap zostanie osiągnięty, zyski mogą okazać się wymierne.

Ekspert negocjacyjny – jak osiągnąć ten poziom?

Negocjacje to specyficzna i szczególna forma komunikacji. Choć opiera się na rozmowie, to cechuje ją interesowność obu stron. Każdy, kto przystępuje do negocjacji, rozpoczyna rozmowę z odgórnie założonym celem, który chce na koniec osiągnąć. Dlatego też do negocjacji biznesowych trzeba być doskonale przygotowanym albo wcale do nich nie przystępować. Spontaniczne podjęcie negocjacji może bowiem zakończyć się fiaskiem, szczególnie gdy bierze w nich udział nieprzygotowany zespół.

Pięcie się po kolejnych szczeblach kompetencji negocjacyjnych powinno być rozłożone w czasie, a wybierane szkolenia dobierane odpowiednio do poziomu wiedzy i doświadczenia negocjatora. Poziom ekspercki w negocjacjach to poziom, na który wchodzą zaprawieni negocjatorzy.

Niewątpliwie jednak, nawet po osiągnięciu certyfikatu eksperta negocjacyjnego, nie należy spoczywać na laurach i zaprzestawać ciągłego podnoszenia kompetencji. Dlaczego? Ponieważ negocjacje to proces bardzo ludzki – Human to Human, a każdy człowiek jest inny i zawsze możemy zostać zaskoczeni zachowaniem, stylem, którego się nie spodziewaliśmy. Tym samym, regularne uzupełnianie wiedzy i informacji o sposobach prowadzenia rozmów negocjacyjnych, pozwoli na właściwe wykorzystywanie zdobytej już wiedzy i podtrzymywanie własnych umiejętności.

Co wyróżnia negocjacje eksperckie?

Szkolenia z negocjacji eksperckich – Coaching Negocjacyjny -  kierowane są do osób z doświadczeniem negocjacyjnym i sukcesami na koncie. Poziom warsztatu dostosowany jest do grupy  uczestników, a elementy wprowadzające do procesów negocjacyjnych zostają pominięte. Tego typu szkolenia rozpoczynają się od konkretnych zagadnień i opierają się często na konkretnych i skomplikowanych zarazem case studies. Aktualizowana jest też dotychczas zdobyta wiedza negocjatorów, aby zaktualizować stosowane przez nich style negocjacyjne.

Negocjacje eksperckie wymagają od ich uczestnika zwinności w posługiwaniu się określonymi technikami oraz sprawności w określaniu konkretnych strategii, ściśle dopasowanych do stron procesu negocjacyjnego i uwzględniających cele biznesowe reprezentowanej strony.

Ekspert negocjacyjny musi przede wszystkim pamiętać nieustannie o tym, że podczas rozmowy każde słowo ma znaczenie, a poza celem biznesowym, głównym celem jest osiągnięcie satysfakcji po obu stronach stołu negocjacyjnego. Tylko taka forma zakończenia negocjacji rokuje długofalową współpracę i daje szanse na dalsze rekomendacje.

Negocjacje biznesowe wymagają cierpliwości, dopracowania strategii i precyzji w prowadzeniu rozmów. Jeśli jesteś zaawansowanych negocjatorem i chcesz podnieść swoje kompetencje lub potrzebujesz eksperta negocjacyjnego do przeprowadzenia strategicznego dla Twojej firmy procesu, zapraszamy do współpracy. Zarówno prowadzimy warsztaty szkoląc negocjatorów, jak też prowadzimy negocjacje w imieniu Klienta.