Przejdź do zawartości

Strategia zakupowa jako źródło przewagi konkurencyjnej

Strategia zakupowa jest jednym z filarów, na których budowana jest przewaga konkurencyjna firmy. Budowa spójnej wizji bazy dostawców, eliminowanie słabych stron i koncentracja na atutach pozwala z jednej strony na generowanie oszczędności, a z drugiej na budowaniu zaufania i lojalności klientów. Dlatego właśnie coraz więcej firm nadaje strategiom zakupowym najwyższy priorytet.

Najważniejsze cele strategii zakupowej

Jakie są najważniejsze cele strategii zakupowej? Oczywiście wiele zależy od bieżących celów organizacji i jej planów rozwojowych, ale w praktyce najczęściej identyfikuje się następujące cele:

  • Podniesienie poziomu jakości dostawców i ich rozwój.
  • Usprawnianie logistyki i redukcja kapitału zamrożonego w zapasach.
  • Obniżenie kosztu pozyskania usług i materiałów.
  • Pozyskanie nowoczesnych technologii i zasobów B+R do rozwoju własnej oferty produktowej.
  • Budowanie relacji z dostawcami odpowiednich do ich wkładu w wartość dodaną produktu finalnego lub usługi.

Narzędzia wspierające tworzenie strategii zakupowej

Do tworzenia spójnej strategii zakupowej wykorzystywane są różne narzędzia. Jednak obecnie największą efektywność zapewniają systemy informatyczne umożliwiające gromadzenie i analizę dużych ilości danych. Dzięki nowoczesnym technologiom – takim jak np. machine learning – systemy IT pozwalają na:

  • Planowanie, monitoring i bieżąca aktualizacja budżetu zakupowego.
  • Segmentacja dostawców i aktywne zarządzanie ich wynikami.
  • Identyfikowanie ryzyk w łańcuchu dostaw i ich natychmiastową eliminację
  • Projektowanie działań mających na celu podnoszenie konkurencyjności oraz monitoring realizacji.

Warto również podkreślić, że odpowiednio zaprojektowany system informatyczny zdecydowanie skraca czas niezbędny do identyfikacji problemów i podejmowania działań naprawczych. Może być zatem wykorzystywany także jako narzędzie służące do bieżącego zarządzania łańcuchem dostaw.