Przejdź do zawartości

Licencja na zarządzanie

Cel szkolenia

Ukształtowanie i wzmocnienie cech menedżera (lidera)
Skuteczność w tworzeniu, angażowaniu i motywowaniu zespołów ludzkich
Wpływanie na postawy innych bez posiadania autorytetu władzy
Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli na rozpoznanie w sobie stylów przywódczych i rozwijanie ich z zastosowaniem narzędzi i wiedzy praktycznej 

Szkolenie zapewni stosowanie efektywnego standardu zarządzania od pierwszych miesięcy pełnienia funkcji menedżerskich, co wpłynie na pozytywne postrzeganie i zaufanie do pełnionej funkcji przez pracowników zespołu 

W ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu uczestnik będzie mógł skorzystać ze wsparcia coacha i mentora by dodatkowo wzmacniać swoje kompetencje

Opis szkolenia

Rozumiejąc potrzeby początkującej kadry menedżerskiej, która niejednokrotnie rzucona na głęboką wodę nie posiada jeszcze wystarczającej wiedzy i narzędzi do skutecznego zarządzania zespołem, przygotowaliśmy program "Licencja na zarządzanie. Akademia Menedżera Eveneum". Z racji naszej wiedzy i doświadczenia, program dedykowany jest dla menedżerów średniego szczebla w obszarach łańcucha dostawzakupów, magazynowania, logistyki, produkcji

Program szkoleniowy realizowany jest w formie aktywnych warsztatów angażujących uczestników w zadania i gry zespołowe.  Część case study i scenariuszy przygotujemy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych uczestników, by dopasować je do realnych wyzwań stojących przed uczestnikami. Realizacja programu odbędzie się w ramach siedmiu modułów / sesji, pomiędzy którymi uczestnicy wykonają zadania dodatkowe pozwalające na ugruntowanie zdobytych kompetencji i przygotowanie do kolejnych modułów programu. Poszczególne moduły będą realizowane w odstępie 3 tygodni. W trakcie szkolenia oferujemy wsparcie coacha i mentora oraz dodatkowo płatny pakiet 5 h wsparcia do wykorzystania po szkoleniu.

Program szkolenia

Moduł 1 -  Menedżer jako Lider

 • Rola lidera vs rola kierownika - jak zmienić dotychczasowe postawy, praktyki, zachowania
 • Zaufanie i autorytet – proces kształtowania zaufania i źródła autorytetu przełożonego. 
 • Wyłanianie się lidera i podstawy procesu grupowego – konstruktywne i niekonstruktywne role grupowe (model Belbina). 
 • Mapa kompetencji liderskich i stylów liderskich (style zarządzania w organizacji wg. Golemana). 

 

Negocjacje zdalne Eveneum

Moduł 2 - Budowanie zespołu i zaangażowania ludzi

 • Definicja zespołu i pracy zespołowej (model Katzenbacha). 
 • Proces kształtowania się zespołu i rola lidera (model Tuckmana). 
 • Zarządzanie konfliktem i sprzecznymi interesami w pracy zespołu (model dysfunkcji zespołowych -Lencioni) 
 • Analiza zespołu pod względem wyników i potencjału jego członków (model 9 Boxes) – budowanie planów rozwoju i sukcesji  

Moduł 3 - Przewodzenie zespołom: dojrzałość, motywacja, kompetencje

 • Zarządzanie przez cele (MBO): wyznaczanie i komunikowanie celów i wymagań. 
 • Motywacja, satysfakcja i zaangażowanie pracowników – kluczowe czynniki kształtujące zaangażowanie (Model Gallupa). 
 • Dopasowanie stylu do poziomu dojrzałości pracownika (Model Blancharda). 
 • Kompetencje pracownika: określanie luk i budowanie planów rozwoju (Model Trójkąta Kompetencji, model GROW, coachingowy styl zarządzania) 

Moduł 4 - Komunikacja i asertywność w relacji z pracownikiem

 • Podstawy skutecznej komunikacji - założenia konstruktywnej informacji zwrotnej 
 • Asertywna postawa i zachowania – reakcja na opinię, odmawianie, wyrażanie próśb, wyrażanie i przyjmowanie krytyki (model FUO +3K) 
 • ABC spotkań 1-2-1 z pracownikami (czas, miejsce, skład spotkania, notatki). 
 • Praktyczny trening prowadzenie spotkań 1-2-1 z pracownikami w ramach standardowych scenariuszy – w tym sytuacji potencjalnie trudnych: 
  • Rozmowa feedbackowa i oceniająca / przekazanie informacji zwrotnej i oceny w ramach procesu ocen; 
  • Rozmowa motywująca / rozmowa ukierunkowana na podniesienie poziomu zaangażowania pracownika; 
  • Rozmowa dyscyplinująca / rozmowa związana z realizacją planu naprawczego; 
  • Rozmowa rozwojowa / planowanie kolejnych kroków w karierze i budowanie planu rozwojowego.  
Strategiczne zarządzanie it

Moduł 5 - Zarządzanie projektem i koordynacja pracy zespołu

 • Podstawy zarządzania projektami (zakres i karta projektu, zasoby, plan i określanie zależności pomiędzy jego elementami, kryteria sukcesu) i elementy podejście zwinnego (Agile) do zarządzania projektami (komunikacja, nastawienie na klienta, ukierunkowanie na działające rozwiązania, zmiany zakresu). 
 • Prowadzenie komunikacji związanej z koordynacją pracy zespołów projektowych: 
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych. 
  • Metody grupowego rozwiązywania problemów i stymulowania kreatywności. 
  • Podsumowywanie spotkań i telekonferencji zespołowych (action log, minutes of the meeting) 
 • Sztuka przekonywania bez posiadania autorytetu władzy – umiejętność skutecznego prezentowania swoich argumentów  

Moduł 6 - Negocjacje i mediacje - skuteczne formy rozwiązywania konfliktów 

 • Źródła konfliktu we współpracy między działowej – jak skutecznie identyfikować przyczyny zanim konflikt zacznie trawić efektywność zespołów 
 • Zasady negocjacji wewnętrznych – jak porozumieć się bez uciekania się do ataków personalnych 
 • Mediacje – rola i zadania mediatora wewnątrz i na zewnątrz firmy w trudnych sytuacjach 

  

Prowadzący

 • Monika Bis

  Monika Bis

  Konsultant i Trener, Eveneum

  Pasjonatka pracy z ludźmi, wzmacniania ich kompetencji i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Jako praktyk z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, prowadzi szkolenia i projekty doradcze związane ze strategicznym zarządzaniem zakupami, zarządzaniem zespołem, przywództwem, zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz ryzykiem kontraktowym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prelegentka wielu ogólnopolskich konferencji branżowych. Współinicjatorka dialogu branżowego między reprezentantami środowisk: dostawców branży komunikacji marketingowej i korporacyjnych zakupów. Prowadzi sesje mentoringowe dla studentów studiów logistycznych jak również dla praktyków zakupowych. Obecnie w roli Członka Zarządu Stowarzyszenia Polish Supply Management Leaders (PSML) reprezentującego profesjonalistów z branży łańcucha dostaw: zakupów i logistyki.

Wyceń program indywidualnie
dla Twojego zespołu

Program realizowany w formule zamkniętej

Umów się na spotkanie by porozmawiać z ekspertem odpowiedzialnym za program

Zobacz pozostałe szkolenia

Sprzedaż Klientom Korporacyjnym

Obrona przed sprzedażą tylnymi drzwiami

Coaching Negocjacyjny z Kompasem Negocjacyjnym

Negocjacje Biznesowe

Negocjacje Zdalne

Negocjacje Kupieckie