Przejdź do zawartości

Zakupy oprogramowania – nowa funkcja zakupów

Wiele się mówi i pisze o wpływie nowych technologii na zadania realizowane przez działy zakupów - np. zarządzanie i rozwijanie relacjami z dostawcami. Zarówno eksperci jak i liderzy największych światowych korporacji są pewni, że nowoczesne systemy informatyczne, wykorzystujące machine learning i sztuczną inteligencję, trwale zmienią sposób w jaki obecnie pracują kupcy i sprawią, że będą mogli się skupić na zadaniach przynoszących firmie większą wartość.

Tymczasem dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii ma jeszcze jedną konsekwencję. Taka, o której mówi się zdecydowanie rzadziej. O co chodzi?

Zakup oprogramowania

Badania rynku pokazują, że działy IT coraz rzadziej odpowiadają za zakupy oprogramowania. Eksperci są pewni, że w najbliższych latach funkcja ta zostanie w dużym stopniu przeniesiona do działów zakupów. W związku z tym kupcy będą musieli podnosić swoje kompetencje w zakresie produktów i usług technologicznych, aby pewnie zarządzać procesem zakupu dla jednostek organizacyjnych innych niż IT.

Konieczność posiadania kompetencji w obszarze technologii

Oczywiście ma to ogromny wpływ na przygotowanie pracowników działów zakupów. W przypadku braku odpowiednich kompetencji będą mieli problemy z negocjowaniem i kupnem technologii dla jednostek biznesowych takich jak np. działy marketingu lub kadr. Brak wystarczającej wiedzy o produktach może być źródłem nieefektywnych kontraktów na dostawę oprogramowania, które mogą prowadzić do istotnych zagrożeń operacyjnych i finansowych. Mogą być także źródłem poważnych problemów w obszarze bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Eveneum organizuje szkolenia i warsztaty mające na celu rozwijanie kompetencji pracowników działów zakupów we wszystkich obszarach - także w obszarze nowoczesnych technologii. Zapraszamy do kontaktu.