Przejdź do zawartości

Co to jest Source to Pay (S2P)?

Source to Pay, znany również pod skrótem S2P, jest to proces pozyskiwania surowców lub materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub świadczenia usługi oraz wykonania płatności za zakupione od dostawców produkty.

Każda firma produkcyjna lub usługowa musi efektywnie zarządzać tym procesem. Nagrodą za wdrożenie najlepszych rozwiązań jest bowiem budowanie wartości firmy, jej przewag konkurencyjnych oraz osiąganie zysków.

Jakie korzyści powinien dawać dobrze wdrożony, efektywny proces Source to Pay?

Korzyści z wdrożenia efektywnego procesu Source to Pay można zgrupować w cztery obszary. Jakość procesu można mierzyć przy wykorzystaniu narzędzi typu Business Process Mining. Oprogramowanie wspierające proces Source to Pay powinno umożliwiać:

 1. Eliminację:
  • błędów w komunikacji z działem B+R i dostawcami zmian w dokumentacji, specyfikacji, rewizji rysunków
  • ryzyka pracy z dostawcami na nieaktualnych Ogólnych Warunkach Współpracy, Wymaganiach Logistycznych czy pracy pracowników dostawcy na obiekcie klienta w oparciu o zasady BHP
  • potrzeby użycia Excela do zestawienia ofert, np.: NPV, przedpłaty, różnice w terminie realizacji, karty oceny dostawców. Parametry krytyczne powinny być zestawiane przez AI
  • zobacz więcej...
 2. Systematyzację:
  • współpracy i koordynacji pracy pomiędzy B+R, Jakością, Zakupami w firmie
  • procesów przetargowych we współpracy z wewnętrznymi partnerami biznesowymi w organizacjach wirtualnych lub rozproszonych geograficznie
  • zasad porównywania dostawców, doboru parametrów TCO, modelu ryzyka dla twardych i miękkich parametrów
  • zobacz więcej...
 3. Standaryzację:
  • ram współpracy z dostawcami bezpośrednio produkcyjnymi. Jednocześnie umożliwić zarządzanie kompleksowością dla dostawców pośrednio produkcyjnych. Celem powinno być generowanie Wartości ze współpracy z dostawcami.
  • szablonów RFx, TCO, zestawień dla grup asortymentowych w ramach zarządzania kategoriami materiałowymi
  • zasad przedłużania kontraktów, zmiany dostawców na projekcie, wyboru dostawców na nowe projekty
  • zobacz więcej...
 4. Automatyzację:
  • zbierania ofert od dostawców do BOM-u celem złożenia ofert do klienta przez sprzedaż
  • definiowana celów budżetowych i oszczędnościowych na złożonych projektach
  • przygotowań do negocjacji
  • zobacz więcej...

Jakie są najważniejsze kroki procesu Source to Pay?

Proces S2P składa się z kilku podstawowych kroków. Zacznijmy jednak od kroku “0”, czyli przygotowania i wdrożenia struktur i procesów zakupowych do właściwej realizacji całego procesu. Krok ten jest punktem wyjścia, pozwalającym między innymi na standaryzację procesów zakupowych, najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz lepszą kontrolę realizacji kontraktów i relacji z dostawcami. Struktury i procesy zakupowe powinny być przygotowane w taki sposób, aby zapewniać najlepsze dopasowanie do celów biznesowych firmy.

Jeżeli firma przygotowała i wdrożyła procesy zakupowe odpowiadające jej potrzebom może przystąpić do wyboru dostawców. Tutaj również warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

 • Po pierwsze dostawcy powinni oferować produkty, których jakość i poziom innowacyjności odpowiadają potrzebom organizacji zakupowej.
 • Po drugie, produkty powinny być odpowiednio wyceniane - tak, abyśmy mieli możliwość  optymalizacji kosztów.
 • Po trzecie - dostawcy powinni spełniać oczekiwania firmy w zakresie finansów, poziomu zarządzania, skłonności do rozwoju czy otwartości na zmiany. Wszystkie te kwestie są przedmiotem negocjacji zakupowych, których celem jest wyłonienie preferowanych kontrahentów.
Przykład z branży motoryzacyjnej [OEM/Tier1]
Przykład z branży lotniczej
 • ESSA

  Eveneum Strategic Sourcing Application

  • Zarządzanie relacjami z dostawcami
  • Analiza ryzyka i model decyzyjny oparty o ryzyko
  • Całkowity koszt posiadania [TCO]

S2P a P2P - kolejne kroki w procesie

Kolejne kroki procesu S2P to składanie zamówień, odbiór dostaw i rozliczenie faktur.  Ta część procesu znana jest również jako P2P. Podczas przyjęcia produktu lub odbioru usługi, dokonywane są kontrole. Mają one na celu określenie czy dostarczone towary są zgodne z zamówieniem, odpowiadają wymaganiom jakościowym kupującego oraz czy są wyceniane zgodnie z warunkami zamówienia.

Ostatnim krokiem procesu S2P jest otrzymanie faktur i dokonanie płatności na rzecz sprzedawców. Po wykonaniu przelewów cykl dobiega końca.

Oczywiście rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz bardziej nowoczesnych narzędzi wspomagających proces zakupowy. Wiele firm pracuje z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych. Wspierają one kupców w ich codziennej pracy - np. pozwalają na lepsze przygotowanie do negocjacji zakupowych. Jednak wspierają również kadrę menedżerską podczas podejmowania kluczowych dla firmy decyzji.

Więcej o efektywności S2P poprzez cyfryzację na:

Eveneum wspiera kupców w całym procesie S2P. W oparciu o najlepsze rynkowe praktyki oferujemy rozwiązania “szyte na miarę”, dzięki którym możliwe jest osiąganie rynkowych przewag nad konkurentami. Eveneum Strategic Sourcing Application [ESSA] zawiera najlepsze praktyki S2P dla przemysłu i branż wysokich technologii. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze:

 • Rafał Dados

  Rafał Dados

  18 lat doświadczenia w zakupach projektowych oraz strategicznych. Od 10 lat współwłaściciel Eveneum, firmy wyspecjalizowanej w doradztwie i szkoleniach dla zakupów w branżach wymagających budowania relacji i zaufania pomiędzy partnerami. Jego specjalnością jest wsparcie klientów w zakresie zakupów projektowych i wczesnego zaangażowania dostawców i działu zakupów w prace rozwojowe. Realizuje projekty typu negocjacje na zlecenie, poszukiwania dostawców oraz negocjowania warunków współpracy w imieniu Klientów. Prelegent konferencji zakupowych w kraju i zagranicą.  Wykładowca kierunku zakupowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Chcesz porozmawiać, wybierz dogodny dla siebie termin.

Doradztwo procesowe, nasze wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty Eveneum w zakresie doradztwa biznesowego, wybierz zagadnienie z poniższej listy lub bezpośrednio skontaktuj się z doradcą Eveneum i przedstaw swoje potrzeby.

 • Rozpoznawanie rynku i poszukiwanie partnerów biznesowych
 • Pomoc przy nowych uruchomieniach
 • Efektywne budowanie relacji z dostawcami
 • Zarządzanie zmianą
 • Opracowywanie struktur i procesów zakupowych
 • Audyty firm
 • Audyty kontraktów

Przejdź do strony

Proponujemy Ci unikalną usługę due diligence nastawioną na staranne zbadanie procesu zakupowego w przedsiębiorstwie, jego łańcucha dostaw oraz efektywności procesu produkcji.

Zespół doradców Eveneum zapewnia staranny przegląd i raport usprawnień obejmujących:

 • Efektywność organizacji zakupowej
 • Audyt kontraktów zakupowych
 • Audyt dostawców
 • Audyt przepływu dóbr
 • Audyt procesów produkcyjnych
 • Możliwości rozwoju i poprawy procesów wewnętrznych
 • Plan wdrożenia usprawnień

Przejdź do strony